Image

Radomsko

7.7°C
Overcast Clouds
5.81°C / 8.7°C
3.69°C / 6.85°C
4.35°C / 11.43°C
8.44°C / 14.86°C

Ważne telefony

Ważne telefony
1. 116 111 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę (kontakt możliwy także przez stronę https://116111.pl/).
2. 800 12 12 12 - Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę (kontakt możliwy również na czacie pod adresem: www.brpd.gov.pl).
3. 800 080 222 - Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.
4. 801 12 00 02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - czynny od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 22:00, a w niedziele i święta od 8:00 do 16:00.
5. 800 119 119 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (również czat na stronie https://800119119.pl/) – czynny codziennie w godziny 14:00 do 22:00.
6. 22 484 88 04 - Telefon Zaufania Młodych - ITAKA - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-20:00.
Image
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.