Image

Radomsko

12.18SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS
SP_1SP_2.SP_5SP_9SP_WEATHER_C / SP_2SP_0.SP_4SP_3SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_1SP_5SP_WEATHER_C / SP_2SP_5.SP_0SP_2SP_WEATHER_C
SP_1SP_1.SP_8SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_2.SP_7SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_4SP_4SP_WEATHER_C / SP_2SP_1.SP_6SP_3SP_WEATHER_C

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny FAST HEROES

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny FAST HEROES
Uczniowie klasy 3b dołączyli do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego FAST HEROES, którego celem jest przekazanie uczniom edukacji wczesnoszkolnej cennej wiedzy na temat objawów udaru mózgu i odpowiedniego reagowania, ratującego życie członków rodziny.
W lutym, wspólnie z kolegami z klasy 2 c, wzięli także udział w obchodach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego.
Podsumowaniem projektów było spotkanie z Kacprem- studentem ratownictwa medycznego, który przekazał dzieciom informacje na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.
Największą atrakcją okazały się ćwiczenia na fantomie oraz układanie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji.
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.