Image

Radomsko

19.68SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_5.SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_0SP_8SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_9SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_5SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_8.SP_4SP_8SP_WEATHER_C
SP_1SP_7.SP_0SP_6SP_WEATHER_C / SP_3SP_0.SP_5SP_3SP_WEATHER_C

Grono pedagogiczne 2023/2024

 1. p. Bartnik Radosław – Dyrektor szkoły, nauczyciel historii
 2. p. Jasiulewicz Elżbieta – Wicedyrektor szkoły, nauczycielka języka polskiego
 3. p. Andrzejczyk Kinga -  Wychowawca świetlicy
 4. p. Biegarczyk Bożena - Nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne
 5. p. Biniek Anna – Nauczycielka przyrody i biologii
 6. p. Blada Katarzyna – Nauczycielka w-f
 7. p. Borowiecka Grzywacz Jadwiga – Wychowawca świetlicy
 8. p. Brylik Joanna –  Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
 9. p. Cichuta Łukasz – Nauczyciel wf, współorganizujący kształcenie specjalne
 10. p. Cichuta Kamila - Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
 11. p. Dygudaj Agnieszka – Nauczycielka matematyki
 12. p. Fimowicz-Bednarska Małgorzata – Nauczycielka Bibliotekarka
 13. p. Giec Julita – Nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne
 14. p. Gębicz Agata - Nauczycielka języka angielskiego
 15. p. Groszek - Solecka Aleksandra - Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
 16. p. Grzesiczak Arkadiusz – Wychowawca świetlicy
 17. p. Grzywna Agnieszka – Nauczycielka muzyki
 18. p. Hanulak Ewa – Psycholog
 19. p. Janacz Beata – Nauczycielka plastyki i techniki
 20. p. Jasnos Jacek – Nauczyciel w-f
 21. p. Jędrych Mariola – Pedagog
 22. p. Jędrzejczyk Agnieszka - Nauczycielka matematyki i informatyki
 23. p. Kaczmarczyk Edyta – Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
 24. p. Kawka Izabela - Wychowawca świetlicy
 25. p. Koch Renata – Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
 26. p. Kokoszczyk Iwona – Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
 27. p. Kowalczyk Katarzyna – Nauczycielka religii
 28. p. Kowalska- Krawczyk Anita - Nauczycielka geografii
 29. p. Kozłowska Elżbieta – Nauczycielka w-f, doradztwo zawodowe
 30. p. Kruszewska Iwona – Nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego
 31. p. Kruszewski Sławomir – Nauczyciel w-f, Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 32. p. Kubala Joanna - Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
 33. p. Kurzyk Małgorzata – Nauczycielka języka niemieckiego
 34. p. Łopusińska Beata – Nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne
 35. p. Mazur Tomasz - Nauczyciel geografii
 36. p. Muszyńska Joanna – Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
 37. p. Mysłek Sebastian – Nauczyciel w–f i EDB
 38. p. Nowakowska Agnieszka - Nauczycielka języka polskiego
 39. p. Pokropska Mariola – Nauczycielka informatyki
 40. p. Prudło Agnieszka - Nauczycielka języka polskiego
 41. p. Rajtar Ewa – Nauczycielka języka polskiego
 42. p. Sojczyńska Aneta – Nauczycielka języka angielskiego
 43. p. Solarik Zbigniew – Nauczyciel w-f i historii
 44. p. Stalka Anna – Nauczycielka historii i WOS
 45. p. Stępień Ewa – Nauczycielka fizyki i matematyki
 46. p. Stępnicka Elżbieta – Nauczycielka informatyki i biologii
 47. p. Suszczyk Jolanta - Nauczycielka chemii, Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 48. p. Szalińska Paulina – Nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne
 49. p. Szyda Małgorzata – Nauczycielka Bibliotekarka
 50. p. Śledź Maria – Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
 51. p. Świerczyńska Agnieszka - Nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne
 52. p. Traczyk Iwona – Nauczycielka religii
 53. p. Trajdos Katarzyna – Nauczycielka matematyki i informatyki
 54. p. Urbaniak Zuzanna – Logopeda
 55. p. Wilkoszewska-Cyganek Katarzyna – Nauczycielka języka angielskiego
 56. p. Wiśniewska Mariola – Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
 57. p. Wolska Karolina - Nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne, pedagog specjalny
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.