Image

Radomsko

19.68SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_5.SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_0SP_8SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_9SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_5SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_8.SP_4SP_8SP_WEATHER_C
SP_1SP_7.SP_0SP_6SP_WEATHER_C / SP_3SP_0.SP_5SP_3SP_WEATHER_C

Strażnicy uśmiechu

Strażnicy uśmiechu
Program profilaktyczno- wychowawcz "Strażnicy Uśmiechu" w klasie 1b już za nami. 
Wychowawca wraz z pedagogiem specjalnym, przeprowadzili pouczające zajęcia. Było ciekawie, wesoło, ale też zaskakująco. 
Celem programu było przede wszystkim rozwój samoświadomości dzieci, radzenie sobie z trudnymi uczuciami, a także współpraca, wzmacnianie zaufania do siebie i innych.
Zajęcia prowadzone były w atmosferze zabawy, co stwarzało dzieciom możliwość uświadamiania sobie swojej wyjątkowości, wzajemnych różnic i podobieństw. 
Oto krótka fotorelacja z zajęć.
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.