Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Innowacja pedagogiczna - Dotknij, poczuj, zobacz

Innowacja pedagogiczna - Dotknij, poczuj, zobacz

Nazwa innowacji pedagogicznej: „Dotknij, poczuj, zobacz”

Innowację realizują: Joanna Kubala, Kamila Cichuta, Bożena Biegarczyk

Czas trwania innowacji rok szkolny 2023/2024

Informacją pedagogiczną objęci są uczniowie klasy 2 c i 2 d.

Innowacja „Dotknij, poczuj, zobacz” została napisana w oparciu o Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „DOTKNIJ, POCZUJ, ZOBACZ”. Dzięki innowacji dzieci uczą się wszystkimi zmysłami, poprzez węch, słuch, dotyk.

Metodą prób i błędów pokonują pierwsze trudności, budują fundamenty wiedzy o otaczającym ich „małym świecie”.  W toku zabaw i eksperymentów odkrywają dotąd nieznane im fakty. Nauczyciel pełni rolę inicjatora sytuacji, prowokuje do stawiania pytań.

W trakcie realizacji innowacji dzieci kształtują swoją sprawność motoryczną, prawidłową koordynację, zwłaszcza oczu i rąk oraz łatwego odbioru informacji słuchowych.

Dzięki innowacji dzieci będą się rozwijać nie tylko intelektualnie, ale i społecznie.

Wprowadzona innowacja pozwali na przyjemne spędzenie czasu, przy jednoczesnym uczeniu się i zdobywaniu umiejętności, pozwalających na ekspresyjne wyrażanie siebie, na wyzwalanie radości, twórczości, pomysłowości.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.