Image

Radomsko

19.68SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_5.SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_0SP_8SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_9SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_5SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_8.SP_4SP_8SP_WEATHER_C
SP_1SP_7.SP_0SP_6SP_WEATHER_C / SP_3SP_0.SP_5SP_3SP_WEATHER_C

Innowacja pedagogiczna - Europa i ja

Innowacja pedagogiczna -  Europa i ja

Nazwa  innowacji pedagogicznej: „Europa i ja”

Innowację realizują: Groszek-Solecka Aleksandra, Kokoszczyk Iwona, Kubala Joanna, Wiśniewska Mariola, Biegarczyk Bożena, Suszczyk Jolanta oraz Agnieszka Grzywna.

Czas trwania:   październik 2023 – maj 2024

Działaniami innowacji objęci są uczniowie klas: 2d, 3a, 3b oraz 3c. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat wybranych krajów europejskich. Innowacja zakłada, iż uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy oraz nauczą się nowych treści o Danii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Grecji realizując kolejno wybrane zadania projektowe.

Image
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.