Image

Radomsko

19.68SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_5.SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_0SP_8SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_9SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_5SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_8.SP_4SP_8SP_WEATHER_C
SP_1SP_7.SP_0SP_6SP_WEATHER_C / SP_3SP_0.SP_5SP_3SP_WEATHER_C

Rada Rodziców

Rada Rodziców w PSP nr 7
w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca Rady  p. Barbara Zbroja
Wiceprzewodnicząca Rady p. Karolina Wieloch
Skarbnik p. Dagmara Nita
Sekretarz p. Izabela Kusiak
Członkini Rady p. Irena Piotrowska

oraz
 Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w składzie:
- Przewodnicząca Komisji p. Monika Jachimczak
- Sekretarz Komisji p. Ewelina Kwiatkowska
- Członkini Komisji p. Julita Starostecka

 

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do Rodziców o dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców

nr 45 8980 0009 2105 0000 1104 0001 -  w Banku Spółdzielczym lub wpłaty w sekretariacie
PSP nr 7 w Radomsku. 

Fundusze zgromadzone na koncie Rady Rodziców przeznaczone zostaną na: zakup pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów, dofinansowanie wycieczek dla uczniów, bieżące remonty i naprawy.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.