Image

Radomsko

-3.98°C
Overcast Clouds
-1.63°C / -0.08°C
-2.55°C / 0.33°C
-2.45°C / 1.72°C
0.17°C / 3.45°C

Rada Rodziców

Rada Rodziców w PSP nr 7
w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca Rady  p. Barbara Zbroja
Wiceprzewodnicząca Rady p. Karolina Wieloch
Skarbnik p. Dagmara Nita
Sekretarz p. Izabela Kusiak
Członkini Rady p. Irena Piotrowska

oraz
 Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w składzie:
- Przewodnicząca Komisji p. Monika Jachimczak
- Sekretarz Komisji p. Ewelina Kwiatkowska
- Członkini Komisji p. Julita Starostecka

 

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do Rodziców o dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców

nr 45 8980 0009 2105 0000 1104 0001 -  w Banku Spółdzielczym lub wpłaty w sekretariacie
PSP nr 7 w Radomsku. 

Fundusze zgromadzone na koncie Rady Rodziców przeznaczone zostaną na: zakup pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów, dofinansowanie wycieczek dla uczniów, bieżące remonty i naprawy.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.