Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Olimpiada o Zdrowiu PCK - etap rejonowy

Olimpiada o Zdrowiu PCK - etap rejonowy

Dnia 12 stycznia 2024 r. w PSP nr 4 w Radomsku odbyła się 31 Olimpiada o Zdrowiu PCK etap rejonowy.
W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół z Radomska i powiatu radomszczańskiego.

II miejsce zajęła uczennica z naszej szkoły Iga Kiejnich z kl. VII b.

Serdecznie Gratulujemy!!!

Opiekun Elżbieta Stępnicka

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.