Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Innowacja pedagogiczna - Kaktus-ik

Innowacja pedagogiczna - Kaktus-ik

Innowacja pedagogiczna: „Kaktus-ik” - Trening Umiejętności Społecznych w klasach trzecich.

Innowację realizują:  Aleksandra Groszek-Solecka, Kamila Cichuta.

Czas trwania innowacji: 01 grudnia 2023r. – 31 maja 2024r., w ramach edukacji społecznej.

Uczniowie na kolejnych zajęciach będą pracować na podstawie autorskiej metody Treningu Umiejętności Społecznych “Kaktus-ik”, przeznaczonego dla dzieci do 10 roku życia.

Zajęcia obejmować będą następującą tematykę:
 1. Ja i moje miejsce w grupie.
 2. Komunikacja - słucham, mówię.
 3. Zaufanie.
 4. Emocje i potrzeby.
 5. Zasoby osobiste.
 6. Samoocena.
 7. Relaksacja.
 8. Kultura osobista.
 9. Krytykanctwo.
 10. Granice.
 11. Zmysły.
 12. Złość.

Innowacja spełnia wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, ich trudności emocjonalne, coraz częstsze problemy natury psychicznej, ale także zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.