Image

Radomsko

19.68SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_5.SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_0SP_8SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_9SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_5SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_8.SP_4SP_8SP_WEATHER_C
SP_1SP_7.SP_0SP_6SP_WEATHER_C / SP_3SP_0.SP_5SP_3SP_WEATHER_C

Innowacja pedagogiczna - Mildfullness raz, dwa. Trzy czytasz i Ty

Innowacja pedagogiczna - Mildfullness raz, dwa. Trzy czytasz i Ty

Nazwa innowacji pedagogicznej: „Mildfullness raz, dwa. Trzy czytasz i Ty – zajęcia relaksacyjno – czytelnicze”

Innowację realizuje: mgr Agnieszka Prudło

Czas trwania: 01.10.2023-31.05.2024 r.

Innowacja pedagogiczna „Mildfullness raz, dwa, trzy, czytasz i Ty – zajęcia relaksacyjno – czytelnicze” jest odpowiedzią na wszechobecną komputeryzację.

Czytanie książek wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia. Uważność wspomaga kontakty ze swoim ciałem, a dzięki treningowi uważności można osiągnąć równowagę emocjonalną, koncentrację, relaks, poradzić sobie ze stresem i napięciem nerwowym.

Innowacją pedagogiczną objęci są uczniowie klasy 6 b. Trenują umiejętność pięknego czytania i uczestniczą w zajęciach relaksacyjnych.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.