Image

Radomsko

12.18SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS
SP_1SP_2.SP_5SP_9SP_WEATHER_C / SP_2SP_0.SP_4SP_3SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_1SP_5SP_WEATHER_C / SP_2SP_5.SP_0SP_2SP_WEATHER_C
SP_1SP_1.SP_8SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_2.SP_7SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_4SP_4SP_WEATHER_C / SP_2SP_1.SP_6SP_3SP_WEATHER_C

Być jak Ignacy - Energia Atomowa

Być jak Ignacy - Energia Atomowa

Agenci wiedzy z klasy  3 b zakończyli  kolejny  etap programu edukacyjnego „Być jak Ignacy” Energia Atomowa. Zapoznali się z wiedzą o atomach i energii jądrowej, poznali działanie elektrowni jądrowej oraz wykonali własne modele. Przeprowadzili doświadczenia oraz zbudowali modele atomu. Dzięki lekcji przeprowadzonej przez  Panią Jolę są bogatsi o nową wiedzę, która bardzo im się przyda nie tylko podczas programu, ale w kolejnych latach edukacji. Bo wiedza raz zdobyta nie idzie na marne, ale zachęca do jej pogłębiania, każdego następnego dnia.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.