Image

Radomsko

19.68SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_5.SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_0SP_8SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_9SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_5SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_8.SP_4SP_8SP_WEATHER_C
SP_1SP_7.SP_0SP_6SP_WEATHER_C / SP_3SP_0.SP_5SP_3SP_WEATHER_C

Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej pt. Pożyteczne owady

Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej  pt. Pożyteczne owady

W dn. 03.06.24 r. Klasa II b uczestniczyła w warsztatach czytelniczo- plastycznych pt. „Pożyteczne owady” w Bibliotece Pedagogicznej.

Dzieci miały okazję posłuchać pogadanki na temat warunków życia, etapów rozwoju pszczół i motyli. Oglądały zdjęcia i plansze z owadami oraz uczestniczyły w zajęciach plastycznych, na których stworzyły  kolorowe obrazki motyli.

Warsztaty dały dzieciom okazję do poznania pożytecznych owadów, ich życia i roli w środowisku przyrodniczym.

Zajęcia  zintegrowały grupę rówieśniczą. Wspólne wykonywanie zadań przyniosło dzieciom wiedzę i rozbudziło ciekawość świata.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.