Image

Radomsko

19.68SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_5.SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_0SP_8SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_9SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_5SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_8.SP_4SP_8SP_WEATHER_C
SP_1SP_7.SP_0SP_6SP_WEATHER_C / SP_3SP_0.SP_5SP_3SP_WEATHER_C

Warsztaty czytelniczo- plastyczne w Bibliotece Pedagogicznej - Tolerancja zbliża ludzi

Warsztaty czytelniczo- plastyczne w Bibliotece Pedagogicznej - Tolerancja zbliża ludzi
We wtorek 11.06.24 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Radomsku uczniowie klasy I c uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pt. „Tolerancja zbliża ludzi”.
Dzieci słuchały pogadanki oraz fragmentów książek mówiących o tolerancji. Wzięły udział w zabawie ruchowej i logicznej.
Kl. I c zrealizowała zajęcia pt. „Jesteśmy razem, pomagamy sobie wzajemnie” w ramach projektu pt. „Wszyscy równi- każdy inny”.
Dzięki warsztatom dzieci wspaniale spędziły czas wśród książek, słuchając pouczających opowieści o tolerancji.
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.