Image

Radomsko

0.88SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_SCATTERED_CLOUDS
SP_2.SP_7SP_WEATHER_C / SP_5.SP_9SP_3SP_WEATHER_C
-SP_1.SP_0SP_4SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_3SP_WEATHER_C
-SP_1.SP_9SP_7SP_WEATHER_C / SP_7.SP_1SP_2SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_9SP_8SP_WEATHER_C / SP_9.SP_0SP_5SP_WEATHER_C

Zapusty 2024

Zapusty 2024
„My jesteśmy Zapusty, nie lubimy kapusty.
Tylko pączka na widelec, bo jutro Popielec”
W zapustny wtorek już po raz 15 ulicami miasta przeszedł barwny korowód przebierańców, którego organizatorami jest nasza szkoła, MDK oraz Urząd Miasta.
To było spotkanie z tradycjami staropolskimi, którym towarzyszyły tańce przy ludowej muzyce, zabawy, konkursy i objadanie się wypiekami ostatkowymi.
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.