Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

VIII OGÓLNOPOLSKA AKCJA BICIA REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE

VIII OGÓLNOPOLSKA AKCJA BICIA REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE
Nasza szkoła bierze udział w IV MIĘDZYNARODOWEJ EDYCJI VIII OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI BICIA REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE. 
Już 5 października na przerwie o godz. 9.40 przynieś swoją ulubioną książkę i czytaj!
Pobijmy ten rekord! 
Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji.
Image
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.