Image

Radomsko

7.7°C
Overcast Clouds
5.81°C / 8.7°C
3.69°C / 6.85°C
4.35°C / 11.43°C
8.44°C / 14.86°C

Ho, ho, ho - Święta u Kowala

Ho, ho, ho - Święta u Kowala
Ho, ho, ho 
Już niedługo mikołajki, już niedługo święta
Zatem wbijajcie do mikołajkowo - świątecznego konkursu na kartkę świąteczną!
Twórzcie i kreujcie świąteczną kartkę z motywem Kowalowca i przesyłajcie, bądź przynieście Wasze kartki. Czekają fajne nagrody i dobra zabawa!
Tylko starajcie się, bo Pani Mikołajowa Kowalka jest wymagająca.
Szczegóły pod linkiem 
Partnerami konkursu są Jysk Radomsko i Fundacja "Drzewa Miejskie"
Zapraszamy dzieci i młodzież z Radomska do udziału w mikołajkowym konkursie organizowanym przez stowarzyszenie Kuźnia Kowalowiec.
Konkurs ma na celu rozwijać talent i kreatywność wśród młodych radomszczan przy jednoczesnym rozbudzaniu ciekawości i poznawania Radomska, a także integrować lokalną społeczność wokół ciekawych i twórczych aktywności.
Konkurs polega na stworzeniu kartki/pocztówki świątecznej najlepiej z motywem Kowalowca.
Prace konkursowe można składać pocztą tradycyjną lub elektroniczną do 5 grudnia do końca dnia lub osobiście w dniu 6 grudnia do konkursowej puszki podczas spotkania mikołajkowego "Mikołajki u Kowala" na Placu Zabaw Glinianki, o którego szczegółach będziemy informować w późniejszym terminie.
Image
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.