Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Ogólnopolska akcja Onkomikołaje

Ogólnopolska akcja Onkomikołaje
Jak co roku Wolontariat szkolny przystąpił do ogólnopolskiej akcji Onkomikołaje. Organizatorem akcji jest przeskromna Wolontariuszka Marta, która większość dzieciaków zna osobiście
z oddziałów onkologicznych. Obdarowując kolorowymi kartami świątecznymi, pełnymi ciepłych życzeń, płynących prosto z naszych, dajemy nie tylko chorym dzieciakom radość, ale i sobie pozytywną, dobrą energię. Dzielmy się dobrem! Warto i życzmy zdrówka. 
W tym roku naszym podopiecznym był Antek, lat 10.
Nie ma piękniejszej pomocy od tej gdzie "dzieci pomagają dzieciom". W akcji wzięły udział klasy 3b, 6b i 7b. Pamiętajmy, czyniąc drobne rzeczy, takie jak robienie kartek uczniowie stają się czynnymi wolontariuszami.
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.