Image

Radomsko

12.18SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS
SP_1SP_2.SP_5SP_9SP_WEATHER_C / SP_2SP_0.SP_4SP_3SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_1SP_5SP_WEATHER_C / SP_2SP_5.SP_0SP_2SP_WEATHER_C
SP_1SP_1.SP_8SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_2.SP_7SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_4SP_4SP_WEATHER_C / SP_2SP_1.SP_6SP_3SP_WEATHER_C

XIX Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy pt. - Poeci Dziecięcej Radości: Agnieszka Frączek i Bogusław Michalec

XIX Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy pt. - Poeci Dziecięcej Radości: Agnieszka Frączek i Bogusław Michalec
14.03.2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 odbył się XIX Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy pt. „Poeci Dziecięcej Radości: Agnieszka Frączek i Bogusław Michalec”.
Cele konkursu była popularyzacja twórczości Agnieszki Frączek i Bogusława Michalca, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie sprawności manualnej uczniów, wyrabianie nawyku zgodnego i kulturalnego współzawodnictwa oraz ćwiczenie sprawności działania i komunikowania się
w grupie.
W konkursie uczestniczyła drużyna z naszej szkoły w składzie: Hanna Pichit, Gabriela Rudaś
i Nataniel Kozak z kl. II c.
Dzieci wykazały się znajomością treści wierszy rozwiązując zadania pisemne i ustne
oraz zdolnościami manualnymi tworząc prace plastyczne.
Za udział w konkursie drużyna z kl. II c otrzymała książki oraz dyplom dla szkoły. Zachęcamy do udziały w konkursach czytelniczych.
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.