Image

Radomsko

12.18SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS
SP_1SP_2.SP_5SP_9SP_WEATHER_C / SP_2SP_0.SP_4SP_3SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_1SP_5SP_WEATHER_C / SP_2SP_5.SP_0SP_2SP_WEATHER_C
SP_1SP_1.SP_8SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_2.SP_7SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_4SP_4SP_WEATHER_C / SP_2SP_1.SP_6SP_3SP_WEATHER_C

Uroczyste pasowanie na czytelnika

Uroczyste pasowanie na czytelnika

W dn. 28.02.24 r.  w naszej bibliotece odbyło się  uroczyste pasowanie na czytelnika.

Uczestniczące  w nim klasy I a, I b, I c miały okazję do wspaniałej zabawy i nauki.

Dzieci zapoznały się z „Prośbą książek” oraz regulaminem biblioteki, zdały również wyróżniająco „egzamin na czytelnika biblioteki szkolnej” odpowiadając na pytania dotyczące biblioteki oraz postaci z bajek.

Na podsumowanie uroczystości uczniowie złożyli „Przyrzeczenie pierwszoklasisty” oraz zostali pasowani  na czytelnika biblioteki szkolnej.  Każdy uczeń otrzymał tekst  „Prośby książki” z rysunkiem bajkowej postaci do pokolorowania.  Na ręce wychowawcy przekazano „Dyplom pasowania na czytelnika” oraz „Przyrzeczenie pierwszoklasisty”, na którym podpisały się wszystkie dzieci.  Tak dyplom, jak i tekst złożonej książkom obietnicy został wywieszony w klasach, aby przypominał o dniu pasowania na czytelnika i złożonym przez uczniów zobowiązaniu.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.