Image

Radomsko

0.88SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_SCATTERED_CLOUDS
SP_2.SP_7SP_WEATHER_C / SP_5.SP_9SP_3SP_WEATHER_C
-SP_1.SP_0SP_4SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_3SP_WEATHER_C
-SP_1.SP_9SP_7SP_WEATHER_C / SP_7.SP_1SP_2SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_9SP_8SP_WEATHER_C / SP_9.SP_0SP_5SP_WEATHER_C

Gra szkolna poświęcona patronowi szkoły Romualdowi Trauguttowi i powstaniu styczniowemu

Gra szkolna poświęcona patronowi szkoły Romualdowi Trauguttowi i powstaniu styczniowemu

W styczniu 2024 r. w związku z 161 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego biblioteka szkolna zorganizowała grę szkolną poświęconą patronowi szkoły Romualdowi Trauguttowi.

Popularyzując postać wielkiego Polaka - patrioty i wydarzenia historycznego, jakim było powstanie styczniowe wpisaliśmy się w obchody Dnia Patrona w naszej szkole.

Do gry szkolnej zaproszenie otrzymali uczniowie z klas I-VIII. 

Dzieci rozwiązywały zadania związane tematycznie z powstaniem styczniowym i jego przywódcą.

W grze wzięło udział 90 uczniów. Na podsumowanie zabawy dzieci otrzymały punkty z zachowania.

Zapraszamy do gry za rok!

Image
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.