Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Wystawa - Romuald Traugutt – życie i działalność

Wystawa - Romuald Traugutt – życie i działalność

Z okazji rocznicy Powstania Styczniowego w bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę poświęconą Patronowi Romualdowi Trauguttowi oraz ekspozycję książek o tematyce związanej z Powstaniem Styczniowym.
Uczniowie mieli możliwość pogłębić wiedzę na temat zrywu powstańczego 22-23 stycznia 1863 r. oraz zainteresować się sylwetką wybitnego Polaka - patrioty, bohatera Powstania Styczniowego.

Celem wystawy było zwiększenie czytelnictwa historycznego dzięki przybliżeniu dzieciom i młodzieży historii Polski oraz zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w grze szkolnej poświęconej patronowi Romualdowi Trauguttowi.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej!

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.