Image

Radomsko

12.18SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS
SP_1SP_2.SP_5SP_9SP_WEATHER_C / SP_2SP_0.SP_4SP_3SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_1SP_5SP_WEATHER_C / SP_2SP_5.SP_0SP_2SP_WEATHER_C
SP_1SP_1.SP_8SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_2.SP_7SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_4SP_4SP_WEATHER_C / SP_2SP_1.SP_6SP_3SP_WEATHER_C

VII Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania pt. Książka mój przyjaciel

VII Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania pt. Książka mój przyjaciel

Uczniowie naszej szkoły Lena Kozera i Juliusz Wrocławski z kl. II a wzięli udział w VII Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania pt. „Książka mój przyjaciel”, którego celem była promocja czytelnictwa oraz budzenie zainteresowań literaturą dziecięcą.

Konkurs odbył się 26.03.24 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomsku.

Przy ocenie uczestników brano pod uwagę dobór repertuaru, technikę czytania oraz interpretację tekstu.

Jest nam szczególnie miło, ponieważ zwycięstwo i nagrody trafiły również do naszych uczniów:

Lena Kozera zajęła I miejsce, zaś Juliusz Wrocławski otrzymał wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w konkursach i wydarzeniach bibliotecznych.

Nauczyciele Bibliotekarze
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.