Image

Radomsko

12.18SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS
SP_1SP_2.SP_5SP_9SP_WEATHER_C / SP_2SP_0.SP_4SP_3SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_1SP_5SP_WEATHER_C / SP_2SP_5.SP_0SP_2SP_WEATHER_C
SP_1SP_1.SP_8SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_2.SP_7SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_2.SP_4SP_4SP_WEATHER_C / SP_2SP_1.SP_6SP_3SP_WEATHER_C

Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej - Mieszkańcy lasu

Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej  - Mieszkańcy lasu

10 kwietnia 2024 r. klasa II b uczestniczyła w warsztatach czytelniczo- plastycznych pt. „Mieszkańcy lasu” w Bibliotece Pedagogicznej.

Dzieci poznały warunki życia leśnych zwierząt,  ich gatunki oraz budowę warstwową lasu. Miały okazję posłuchać pogadanki na temat lasu, oglądały zdjęcia i plansze ze zwierzętami oraz uczestniczyły w zajęciach plastycznych, na których stworzyły „menu” jeża.

Warsztaty dały dzieciom okazję do poznania zwyczajów zwierząt, ich życia w lesie oraz zintegrowały grupę rówieśniczą.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.