Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Wystawa w bibliotece - Zaczytaj się w historii…

Wystawa w bibliotece - Zaczytaj się w historii…

Zapraszamy do biblioteki szkolnej na ekspozycję książek o tematyce historycznej. Są to zarówno książki popularnonaukowe jak i te „żywe”.

CO TO SĄ „ŻYWE KSIĄŻKI”?

„Żywe książki” to utwory, które przedstawiają fakty (historyczne, geograficzne itp.) w fabule.

Są niezwykle atrakcyjne dla dzieci, ponieważ dzięki nim czytelnicy śledzą losy bohaterów (często postaci historycznych), a oprócz tego  przyswajają fakty z różnych dziedzin wiedzy. To taka nauka… przy okazji.

W naszej bibliotece przygotowana została ekspozycja książek, które ukazują fakty historyczne.

Mamy nadzieję, że czytelnicy zainteresują się historią, może zainspirują się, a może poprawią oceny z historii… 

Wszystkie pozycje pochodzą z naszego księgozbioru i można je bezpośrednio z wystawy wypożyczyć.

Zapraszamy!

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.