Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Wystawa w bibliotece - Książki o zimie i świętach

Wystawa w bibliotece - Książki o zimie i świętach

Zapraszamy do biblioteki szkolnej na ekspozycję książek o zimie i świętach. Wszystkie wystawowe pozycje pochodzą z naszego księgozbioru i można je w tych wyjątkowych, przedświątecznych dniach wypożyczyć.

Mamy nadzieję, że ta atrakcyjna forma pracy z czytelnikiem skuteczniej do Was dotrze, a tym samym podniesie stopień czytelnictwa w naszej szkole.

Zapraszamy!

Nauczycielki bibliotekarki

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.