Image

Radomsko

7.7°C
Overcast Clouds
5.81°C / 8.7°C
3.69°C / 6.85°C
4.35°C / 11.43°C
8.44°C / 14.86°C

REGULAMIN STREFY CISZY w bibliotece szkolnej

REGULAMIN STREFY CISZY w bibliotece szkolnej

 strefa ciszy

  1. Strefa ciszy jest przeznaczona dla uczniów, którzy chcą spędzić przerwę w spokoju, skupieniu i ciszy, wykonując czynności niepowodujące hałasu czytanie, pisanie, rysowanie.
  1. Strefa ciszy dostępna jest codziennie podczas przerw, w godzinach otwarcia biblioteki.
  1. Uczniowie wchodzący lub wychodzący ze strefy ciszy starają się robić to po cichu, aby nie przeszkadzać innym. Nie jest dozwolone trzaskanie drzwiami, głośne rozmowy czy krzyki.
  1. Uczniowie przebywający w strefie ciszy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu. Jednorazowe naruszenie regulaminu powoduje usunięcie ucznia ze strefy ciszy na okres trzech dni. Jeżeli ten sam uczeń zlekceważy regulamin po raz drugi, to nie będzie mógł korzystać ze strefy ciszy do końca roku szkolnego.
  1. W strefie ciszy nie wolno rozmawiać, używać urządzeń elektronicznych, jeść i pić oraz wykonywać czynności, które powodują hałas.
  1. Przed wyjściem ze strefy należy zostawić po sobie porządek.
Image
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.