Image

Radomsko

7.7°C
Overcast Clouds
5.81°C / 8.7°C
3.69°C / 6.85°C
4.35°C / 11.43°C
8.44°C / 14.86°C

Konkurs wiedzowy - Czy znasz tytuły książek?

Konkurs wiedzowy - Czy znasz tytuły książek?
W konkursie wiedzowym dla klas III – VI wzięło udział:
Z klasy 3 c – 1 uczeń
Z klasy 4 c – 3 uczniów
Z klasy 4 d – 2 uczniów
Z klasy 5 a – 6 uczniów
Z klasy 6 a – 2 uczniów
Z klasy 6 b – 5 uczniów
Z klasy 6 c – 7 uczniów
Z 26 uczestników konkursu prawidłowych odpowiedzi udzieliło 23 uczniów. Otrzymali oni punkty z zachowania. Spośród bezbłędnych odpowiedzi wylosowano trzy osoby, które otrzymają nagrody książkowe:
Mateusz Gąsiorowski - 5 a
Zofia Cichuta - 4 d
Olga Jachimczak - 6 c
Gratulujemy!
Akcja czytelnicza „Pojedynek książek”.
W „pojedynku książek” wzięli udział uczniowie
z klas I- VIII, a nawet przedszkolaki z PP nr 1.
Oto wyniki bitwy:
GRUPA WIEKOWA II-III
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai - 66
vs Detektyw Pozytywka - 76
GRUPA WIEKOWA IV-VI
Koszmarny Karolek- 36 vs Dziennik Cwaniaczka - 225
GRUPA WIEKOWA VII-VIII
Zwiadowcy - 8 vs Harry Potter - 338
Dziękujemy za udział. Wyniki „pojedynku książek” zadecydują o zakupie w przyszłości nowych egzemplarzy zwycięskich pozycji.
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.