Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Akcje promujące czytelnictwo

W I semestrze r. szk. 2023/24 nasza biblioteka organizowała akcje promujące czytelnictwo.m.in.

  • Bookcrosing – uwalnianie książek. Idea polegająca na nieodpłatnym przekazywaniu

książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych, po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. W naszej szkole miejscem takim jest stolik przed biblioteką szkolną, na którym jest pudełko z książkami. Można je wziąć do domu, przeczytać lub można samemu przynieść książkę i ją tam zostawić.

  • Akcja „Podaruj książkę naszej bibliotece”.

W wyniku tej akcji nasza biblioteka pozyskała 170 egzemplarzy książek.

  • Kiermasz książki, dzięki któremu biblioteka pozyskuje książki dla naszych czytelników.

Zapraszamy społeczność uczniowską do wzięcia udziału w tych akcjach również w II semestrze 2023/24 r.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.