Image

Radomsko

19.68SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_5.SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_0SP_8SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_9SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_5SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_8.SP_4SP_8SP_WEATHER_C
SP_1SP_7.SP_0SP_6SP_WEATHER_C / SP_3SP_0.SP_5SP_3SP_WEATHER_C

Październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi

Październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi

Październik to Miesiąc Świadomości Raka Piersi. Dziś w naszej szkole gościliśmy Panie ze Stowarzyszenia Radomszczański Klub Amazonek oraz Panią Położną, które uczennicom klas ósmych opowiedziały jak dbać o piersi oraz pokazały, jak prawidłowo wykonywać ich samobadanie. Regularne badanie jest najskuteczniejszą profilaktyką nowotworu, zatem bardzo dziękujemy naszym miłym gościom za cenne wskazówki, jak dbać o swoje zdrowie.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.