Image

Radomsko

19.68SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_5.SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_0SP_8SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_9SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_5SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_8.SP_4SP_8SP_WEATHER_C
SP_1SP_7.SP_0SP_6SP_WEATHER_C / SP_3SP_0.SP_5SP_3SP_WEATHER_C

Budowanie mostów

W ramach akcji "eduAKCJA medialna w szkole" pod hasłem "Budowanie mostów", uczniowie odwiedzili #MuzeumDrukarstwaRodzinyKamińskich w Radomsku, przenosząc się w czasie.
Większość urządzeń poligraficznych działa po dziś dzień a niektóre pochodzą z XIX wieku. Na pewno to muzeum zasługuje na podziw i uznanie, co widać na załączonym filmie. Z pewnością bedziemy tam jeszcze wracać. Było naprawdę bardzo ciekawie. 
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.