Image

Radomsko

16.69SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_1SP_0.SP_4SP_1SP_WEATHER_C / SP_1SP_9.SP_7SP_7SP_WEATHER_C
SP_7.SP_6SP_4SP_WEATHER_C / SP_1SP_1.SP_7SP_1SP_WEATHER_C
SP_4.SP_9SP_1SP_WEATHER_C / SP_9.SP_4SP_7SP_WEATHER_C
SP_2.SP_9SP_4SP_WEATHER_C / SP_6.SP_6SP_WEATHER_C

Program Super – wiewiórki PCK

Program Super – wiewiórki PCK
W roku szkolnym 2019/2020  w oddziale przedszkolnym realizowano program Super – wiewiórki PCK. W cyklu przeprowadzonych zajęć u dzieci wykształcone zostały min. umiejętności: udzielania pierwszej pomocy w nagłych i codziennych wypadkach, racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym oraz dbania o zdrowy uśmiech.
 

W roku szkolnym 2019/2020  w oddziale przedszkolnym realizowano program Super – wiewiórki PCK. W cyklu przeprowadzonych zajęć u dzieci wykształcone zostały min. umiejętności: udzielania pierwszej pomocy w nagłych i codziennych wypadkach, racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym oraz dbania o zdrowy uśmiech.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.