Image

Radomsko

19.68SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_5.SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_0SP_8SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_9SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_5SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_8.SP_4SP_8SP_WEATHER_C
SP_1SP_7.SP_0SP_6SP_WEATHER_C / SP_3SP_0.SP_5SP_3SP_WEATHER_C

Dzień Głośnego Czytania

Dzień Głośnego Czytania
Nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji, której głównym celem było zachęcenie do czytania.
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, bo tak nazywa się to święto, został ogłoszony w 2001 roku. Patronką wydarzenia jest Janina Porazińska - autorka książek dla dzieci i młodzieży. Święto to obchodzone jest 29 września, w dzień urodzin pisarki.
Czytanie wpływa na nasz rozwój, wzbogaca słownictwo, wyobraźnię, ćwiczy pamięć. Poprawia zdolność koncentracji, rozbudza ciekawość i chęć poznawania świata.
Jeśli każdy poświęci na nie choćby 20 - 30 minut, będzie to duży sukces. Zachęcamy do codziennego czytania.
Dziękujemy naszym gościom (Panu Dyrektorowi Radosławowi Bartnikowi, Pani Dyrektor Elżbiecie Jasiulewicz, Pani Małgorzacie Szydzie,Pani Małgorzacie Fimowicz - Bednarskiej, Pani Marioli Jędrych, Pani Justynie Rząsowskiej, Pani Bożenie Biegarczyk, Panu Zbigniewowi Solarikowi, Pani Agacie Gębicz).
Organizatorki:
Małgorzata Fimowicz-Bednarska,Małgorzata Szyda,Agnieszka Prudło,Beata Janacz,Agnieszka Nowakowska
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.