Image

Radomsko

-3.98°C
Overcast Clouds
-1.63°C / -0.08°C
-2.55°C / 0.33°C
-2.45°C / 1.72°C
0.17°C / 3.45°C

Dzień Głośnego Czytania

Dzień Głośnego Czytania
Nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji, której głównym celem było zachęcenie do czytania.
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, bo tak nazywa się to święto, został ogłoszony w 2001 roku. Patronką wydarzenia jest Janina Porazińska - autorka książek dla dzieci i młodzieży. Święto to obchodzone jest 29 września, w dzień urodzin pisarki.
Czytanie wpływa na nasz rozwój, wzbogaca słownictwo, wyobraźnię, ćwiczy pamięć. Poprawia zdolność koncentracji, rozbudza ciekawość i chęć poznawania świata.
Jeśli każdy poświęci na nie choćby 20 - 30 minut, będzie to duży sukces. Zachęcamy do codziennego czytania.
Dziękujemy naszym gościom (Panu Dyrektorowi Radosławowi Bartnikowi, Pani Dyrektor Elżbiecie Jasiulewicz, Pani Małgorzacie Szydzie,Pani Małgorzacie Fimowicz - Bednarskiej, Pani Marioli Jędrych, Pani Justynie Rząsowskiej, Pani Bożenie Biegarczyk, Panu Zbigniewowi Solarikowi, Pani Agacie Gębicz).
Organizatorki:
Małgorzata Fimowicz-Bednarska,Małgorzata Szyda,Agnieszka Prudło,Beata Janacz,Agnieszka Nowakowska
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.