Image

Radomsko

7.7°C
Overcast Clouds
5.81°C / 8.7°C
3.69°C / 6.85°C
4.35°C / 11.43°C
8.44°C / 14.86°C

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego
List Ministra Edukacji i Nauki na rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

[...]
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice, rozpoczynający się rok szkolny jest wyjątkowy ze względu na przypadającą w nim 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Instytucja ta stworzyła pierwszy w Europie jednolity system oświaty oraz zreformowała programy i metody nauczania. Postępowe idee pedagogiczne i śmiała wizja reformatorów zdecydowanie wykraczały poza
utarte dotąd praktyki. Sprzyjały wykształceniu świadomego obywatela Rzeczypospolitej, a zarazem jednostki godnej miana człowieka oświeconego [..].

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.