Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Innowacja pedagogiczna - Klub Pożeraczy Książek

Innowacja pedagogiczna - Klub Pożeraczy Książek

Nazwa  innowacji pedagogicznej: „Klub Pożeraczy Książek”. Akcja czytelnicza biblioteki szkolnej

Innowację realizują: Małgorzata Fimowicz- Bednarska, Małgorzata Szyda

Czas trwania:    25.09.2023- 01.06.2024 r.

Akcja czytelnicza „Klub Pożeraczy Książek” jest skierowana do wszystkich uczniów naszej szkoły. W pierwszym półroczu wzięło w niej udział 78 czytelników z klas 1- 8.

Uczniowie czytają książki i zdobywają kolejne poziomy (udokumentowane pieczątkami i naklejkami na przygotowanych kartach), by zostać Pożeraczami Książek. Po drodze czekają ich wyzwania,  a na końcu nagroda. Celem innowacji jest aktywizacja czytelników, popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.