Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Innowacja pedagogiczna - eduAKCJA medialna w PSP7

Innowacja pedagogiczna - eduAKCJA medialna w PSP7

Nazwa innowacji pedagogicznej:  „eduAKCJA medialna w PSP7”

Innowację realizują: mgr Mariola Pokropska, mgr Agnieszka Prudło, mgr Karolina Wolska

Czas trwania:  01.09.2023- 26.01.2024

Innowacja „eduAKCJA medialna w PSP7” to działania związane z realizacją edukacji medialnej. Mają one na celu kształtowanie umiejętności korzystania przez uczniów ze środków masowego przekazu i rozwijanie praktycznych kompetencji w obszarze korzystania z mediów, także tych cyfrowych. Innowacją pedagogiczną zostali objęci uczniowie klas 5b, 6a, 6b, 7b.

Dzięki udziałowi w programie „eduAKCJA medialna w szkole” nauczyciele wzmocnią swoje kompetencje metodyczne, które pomogą bardziej zaangażować uczniów i uczyć ich twórczego myślenia z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.