Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Innowacja pedagogiczna - Strefa ciszy

Innowacja pedagogiczna - Strefa ciszy

Nazwa innowacji pedagogicznej:  "STREFA CISZY" w bibliotece szkolnej

Innowację realizują: Małgorzata Fimowicz- Bednarska, Małgorzata Szyda

Czas trwania:    30.04.2023- 23.06.2023, 02.10.2023-08.06.2024 r.

STREFA CISZY jest wydzielonym miejscem w pomieszczeniu czytelni dla uczniów klas 1 -  8. 

Znajdują się tu trzy wygodne kanapy.

Stworzenie w bibliotece szkolnej STREFY CISZY zapewnia uczniom warunki do pracy, relaksu i wypoczynku. W specjalnie przygotowanej przestrzeni dzieci i młodzież mogą w ciszy i spokoju czytać książkę, uczyć się, pracować lub odpocząć. Uczniowie przebywający w wyznaczonej strefie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i panujących tu  zasad.

W pierwszym semestrze ze STREFY CISZY korzystało około 8- 10 osób dziennie w czasie wszystkich przerw śródlekcyjnych, a także lekcji. 

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.