Image

Radomsko

7.7°C
Overcast Clouds
5.81°C / 8.7°C
3.69°C / 6.85°C
4.35°C / 11.43°C
8.44°C / 14.86°C

Święto Barbórki w klasie IA

Święto Barbórki w klasie IA
W piątek 1 grudnia, z okazji święta Barbórki, odwiedził klasę 1a niezwykły gość. Pan Michał Bartoszewski jest górnikiem w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Uczniowie powitali go
w samodzielnie wykonanych galowych czapkach - czako. Gość opowiadał nam o trudnej pracy górników, o historii węgla i przyszłości związanej z kopalnią. Dzieci mogły poznać jak wygląda węgiel kamienny i brunatny oraz dowiedzieć się czym się różnią i dlaczego. Dowiedzieliśmy się do czego służy i w jakich przedmiotach i materiałach można go znaleźć. Chłopców zaciekawiły liczne medale i odznaczenia na mundurze gościa. Poznaliśmy również tradycje górniczego świętowania. Dostaliśmy zaproszenie do odwiedzenia kopalni.
Z pewnością wybierzemy się tam. To było ważne i pouczające spotkanie.
Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.