Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Świat informacji stoi otworem

Świat informacji stoi otworem

W ramach akcji "eduAKCJA medialna w szkole" przeprowadzona została lekcja informatyki pod hasłem "Świat informacji stoi otworem". Lekcja skierowana była do uczniów klasy VII.

Ludzie czerpią swoją wiedzę przez czytanie książek, prasy, oglądanie filmów, przedstawień, zdjęć, prowadzenie obserwacji. Zaglądają też do bardzo popularnego Internetu, w którym można natknąć się na różnego rodzaju informacje. Praca z tymi źródłami często kończy się zdobyciem fałszywych danych. Wiele źródeł internetowych jest jednak godnych zaufania.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, że należy sprawdzać wiarygodność informacji, powinni docierać do kilku różnych źródeł, oczywiście tylko tych aktualnych i je porównywać. Należy też wybierać te najważniejsze, niezwiązane z tematem odrzucać.

Po wysłuchaniu wykładu uczniowie zostali podzieleni na dwuosobowe grupy i zabawili się w biura detektywistyczne. Została przeczytana pewna historyjka, natomiast detektywi na swoich kartach pracy mieli ustalić, jaką wersję rozwiązania zagadki proponują oraz które dwie informacje są najbardziej przydatne i najbardziej wiarygodne według nich.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.