Image

Radomsko

9.13SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_OVERCAST_CLOUDS
SP_2.SP_1SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_5SP_WEATHER_C
SP_0.SP_1SP_2SP_WEATHER_C / SP_5.SP_5SP_2SP_WEATHER_C
-SP_2.SP_4SP_WEATHER_C / SP_7.SP_5SP_9SP_WEATHER_C
-SP_0.SP_0SP_9SP_WEATHER_C / SP_8.SP_2SP_5SP_WEATHER_C

Harmonogram zajęć 22 grudnia (piątek)

Informuję Państwa, że w piątek 22 grudnia br. będą skrócone lekcje i będą się odbywały wg poniższego harmonogramu:
1 godzina lekcyjna 8.00-8.35
2 godzina lekcyjna 8.40-9.15
3 godzina lekcyjna 9.20-9.55
4 godzina lekcyjna 10.00-10.35
5 godzina lekcyjna 10.50-11.25
6 godzina lekcyjna 11.40-12.15
7 godzina lekcyjna 12.20-12.55
8 godzina lekcyjna 13.00-13.35

Jednocześnie informuję, że świetlica szkolna będzie czynna w tym dniu do godziny 16.00

Pozdrawiam
Radosław Bartnik

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.