Image

Radomsko

19.68SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_5.SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_0SP_8SP_WEATHER_C / SP_2SP_6.SP_9SP_5SP_WEATHER_C
SP_1SP_6.SP_5SP_6SP_WEATHER_C / SP_2SP_8.SP_4SP_8SP_WEATHER_C
SP_1SP_7.SP_0SP_6SP_WEATHER_C / SP_3SP_0.SP_5SP_3SP_WEATHER_C

Renowacja wiaty dydaktycznej - wrzesień 2023

Renowacja wiaty dydaktycznej - wrzesień 2023

Mija właśnie czwarta rocznica otwarcia „Ogrodu siedmiu zmysłów”.

Wiata dydaktyczna, w której odbywają się zajęcia, spotkania, imprezy ekologiczne, zbudowana została z drewna i jak wiadomo utrzymanie tego materiału w dobrym stanie wymaga pewnych wysiłków. Jednak nieodparty urok drewna sprawia, że to właśnie ono zostało wybrane jako materiał konstrukcyjny naszej małej architektury ogrodowej.

Wiata dydaktyczna została dokładnie oczyszczona, a następnie kilkukrotnie pomalowana impregnatem.

Impregnat świetnie ochronni drewno przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przez kolejnych kilkanaście lat.

Image

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska.