PSP 7 RADOMSKO

Szkolne działania PCK

Program Super – wiewiórki PCK
W roku szkolnym 2019/2020  w oddziale przedszkolnym realizowano program Super – wiewiórki PCK. W cyklu przeprowadzonych zajęć u dzieci wykształcone zostały min. umiejętności: udzielania pierwszej pomocy w nagłych i codziennych wypadkach, racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym oraz dbania o zdrowy uśmiech.

Pokaż galerię zdjęć


Ciepły posiłek
Wolontariusze Szkolnego Koła PCK pod opieką p. Renaty Koch przeprowadzili coroczną akcję zapraszając uczniów na talerz gorącej zupy.  W stołówce szkolnej zorganizowano ciepły posiłek dla wszystkich chętnych a szczególnie dla dzieci z oddziału przedszkolnego  i wychowanków świetlicy. Jak co roku mogliśmy liczyć na wsparcie  Piekarni Państwa Szwedzików, która dostarczyła nam pieczywo. Wydano 117 porcji zalewajki.

Pokaż galerię zdjęć


Kurs pierwszej pomocy

Szkolne Koło PCK zorganizowało 5 godzinny praktyczny kurs z pierwszej pomocy. Szkolenie prowadziła p. prezes PCK Małgorzata Lewandowska. 

Uczestniczyło w nim 17 uczniów z klasy VII b.

Pokaż galerię zdjęć


Podziel się cukierkiem


Podczas szkolnych jasełek został rozstrzygnięty konkurs dla klas 0 – III „Podziel się cukierkiem”. Uroczyście zostały wręczone klasom puchary i dyplomy. Jak co roku uczniowie nie zawiedli. Suma wszystkich zebranych łakoci zbliżyła się do 46 kilogramów.
W rywalizacji międzyklasowej
I miejsce zdobyła klasa II C wych. Małgorzata Tasarz
II miejsce klasa I A wych. Maria Śledź
III miejsce III A wych. Joanna Muszyńska
Wyróżnienie dla klasy IIA, III B, I B oraz dla oddziału przedszkolnego.
Dzięki zbiórce, Szkolne koło PCK przy ZSG 7 przygotowało 15 świątecznych paczek, które trafiły do rąk najbardziej potrzebujących rodzin.
Przekazujemy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, uczniom oraz wychowawcom klas 0 -III za wielkie zaangażowanie.


„Czerwonokrzyska Gwiazdka 2019”

Serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka 2019”, za życzliwość i dobre serce, które pochyliło się nad tymi, którzy potrzebują pomocy.

Dzięki wspólnemu działaniu możliwe stało się wsparcie rzeczowe rodzin wielodzietnych, rodzin potrzebujących pomocy.

Wszystkie ubrania, zabawki, książki, które zostały zebrane podczas akcji zostały przekazane do Zarządu Rejonowego PCK w Radomsku w dniu 6 grudnia 2019 r.

Z wyrazami szacunku
Opiekunowie i wolontariusze
Szkolnego Koła PCK przy PSP nr 7 w Radomsku.


Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

We czwartek, 12 grudnia 2019 r., w MDK w Radomsku Oddział Rejonowy PCK przeprowadził etap rejonowy XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Pytania dotyczyły wiedzy o zdrowiu, pierwszej pomocy, ekologii i PCK. 

Po rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań wyłoniono zwycięzców i wręczono nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Radomska i PCK.

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zajęła nasza uczennica Aleksandra Malej z kl. VIII b.

Ola będzie reprezentowała szkołę na etapie wojewódzkim, który odbędzie się 17 kwietnia 2020 r. w Łodzi.

Serdecznie gratulujemy!


Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

14 grudnia 2018 r. w MDK w Radomsku odbyły się eliminacje rejonowe XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. W konkursie wiedzy wystartowali zwycięzcy eliminacji szkolnych radomszczańskich szkół podstawowych z oddziałem gimnazjalnym i szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego. Młodzież musiała rozwiązać test wiedzy składający się z 30 pytań zamkniętych dotyczących zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania, ekologii, pierwszej pomocy i wiedzy nt. PCK.
Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców.

W kategorii szkół podstawowych i gimnazjum - II miejsce zajął Paweł Nowicki z kl. III c

GRATULUJEMY!!!


Program edukacyjno – profilaktyczny: ”Dziel się uśmiechemjest realizowany w klasach I - III i IV-VI.

Celem programu jest edukacja dzieci w wieku 5-13 lat na temat prawidłowej higieny jamy ustnej.
W grudniu na godzinie do dyspozycji wychowawcy, uczniowie naszej szkoły realizowali treści programu. Organizatorem programu jest Mars Polska SP. Z O.O. W naszej szkole program realizowany jest przez Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Zaangażowało się 177 uczniów z klas: oddział przedszkolny, klasy pierwsze, drugie, trzecie oraz 110 uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych. W tym miesiącu uczniowie czyścili zęby zgodnie z instrukcją zawartą w programie i pod czujnym okiem wychowawców klas.

Pokaż galerię zdjęć


Szkolne Koło PCK przy współpracy z Oddziałem PCK w Radomsku przygotowało 20 paczek żywnościowych dla dzieci z naszej szkoły będących w trudnej sytuacji materialnej. Organizatorzy akcji życzą Wesołych Świąt.

     


"PCK integruje pokolenia-wymiana doświadczeń"

Pod takim hasłem odbył się wyjazd szkoleniowo - integracyjny do Nadleśnictwa Gidle w dniu 28.09.2018r. Wzięło w nim udział około 40-50 wolontariuszy w różnym wieku (młodzież, opiekunowie SK PCK, krwiodawcy). Był wspólny spacer po lesie, poczęstunek oraz zabawy integracyjne. Były też wspomnienia z dawnych lat starszych wolontariuszy Czerwonego Krzyża. Integracja pokoleń to okazja do zacieśnienia więzi najaktywniejszych działaczy w naszym stowarzyszeniu związana z 90 –leciem działalności PCK w Radomsku  oraz 60-lecia w Honorowym Krwiodawstwie. Projekt został wsparty przez Urząd Miasta Radomsko oraz Starostwo Powiatowe w Radomsku w ramach zadania publicznego "Wolontariat w PCK jest OK.”


Wyprawka dla Żaka”

"Wyprawka dla Żaka” jest kampanią Polskiego Czerwonego Krzyża mająca na celu wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne.

Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów szkolnych i ubrań, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w grupie oraz naukę. Wynika to zazwyczaj ze złych warunków materialnych rodziny.

Adresatami „Wyprawki dla żaka” są uczniowie szkół podstawowych klas od O do III , pochodzących z rodzin, które borykają się z problemami materialnymi. Na początku września najbiedniejsi uczniowie otrzymują od PCK plecak wyposażony w niezbędne przybory szkolne, bloki rysunkowe, kredki, plastelina oraz zeszyty. W ramach akcji organizowane są zbiórki publiczne w sklepach i szkołach oraz zbiórki uliczne, wystosowane zostają pisma do firm z prośbą o wsparcie naszych działań.
Uczniowie z naszej szkoły zostali zaopatrzeni w przybory szkolne w ramach akcji "Wyprawka dla żaka".
Polski Czerwony Krzyż Oddział w Radomsku zorganizował zbiórkę przyborów oraz funduszy na realną pomoc dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


Program edukacyjno – profilaktyczny: ”Dziel się uśmiechem” jest realizowany w klasach I - III  i  IV-VI.
Program jest realizowany od października 2018 r. Do 14 czerwca 2019 r. Celem programu jest edukacja dzieci w wieku 5-13 lat na temat prawidłowej higieny jamy ustnej.

Partnerami programu są: Polskie Towarzystwo stomatologiczne z siedzibą w Krakowie i Polskie  Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej w Krakowie. W naszej szkole program realizowany jest przez Polski Czerwony Krzyż. Zaangażowało się 177 uczniów z klas pierwszych i trzecich oraz 110 z klas czwartych, piątych i szóstych.

Pokaż galerię zdjęć


Podsumowanie akcji "Gorączka złota 2018"

We czwartek, 21 czerwca 2018 r, w PSP nr 4 w Radomsku podsumowano akcję "Gorączka Złota 2018", organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż. Uczniowie szkół z całego powiatu radomszczańskiego (a także firmy i osoby indywidualne) zbierali monety 1- 2- i 5-groszowe. Dzisiaj nagrody odebrali Najwięksi Zbieracze Złota 2018.

W kategorii szkół podstawowych nasza szkoła zajęła III miejsce. GRATULUJEMY!!!

Akcja realizowana była w ramach zadania publicznego "Wolontariat jest OK" wspieranego przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Radomsku.

Za zebrane środki finansowe PCK planuje wyposażyć dzieci w przybory szkolne, a także opłacić dożywianie uczniów w szkołach.

Pokaż galerię zdjęć


Podsumowanie programów edukacyjnych PCK „Super wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby”, „Ratowniczek” i Colgate „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”.

Dnia 15 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie programów edukacyjnych PCK „Super wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby”, „Ratowniczek” i Colgate „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”.

Uczniowie klasy I b PSP 7 w I semestrze uczestniczyli w programie „Super wiewiórka”.

U dzieci uczestniczących w programie ukształtowana została:

— postawa cechująca zachowania bezpieczeństwa podczas nauki, zabawy i odpoczynku,
— postawa przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego,
— postawa przestrzegania nawyków higienicznych i dbałości dzieci o higienę osobistą,
— umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
— znajomości numerów alarmowych i umiejętności prawidłowego korzystania z nich,
—umiejętności posługiwania się podstawowymi materiałami opatrunkowymi,
— umiejętności racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym przy wypadkach,
— wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancji i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Uczniowie z kl. II b w II semestrze uczestniczyli w programie „Ratowniczek”.

Cel programu:

- upowszechnianie zasad pierwszej pomocy poprzez przygotowanie dzieci do niesienia pomocy przed ewentualną pomocą lekarską, dostosowane do ich możliwości pycho -fizycznych;

- wykształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci,

- zapobieganie ewentualnym wypadkom wśród dzieci,

- wykształcenie wśród dzieci ciągłej gotowości niesienia pierwszej pomocy;

Lekcje w ramach programów przeprowadziły uczennice kl. VII c:

Frączyk Zuzia
Jabłońska Julia
Dziuba Julia
Zakrzewska Kinga
Karasiewicz Nikola
Gzik Natalia
Dąbrówka Julia
Staszewska Dominika

Na podsumowaniu programów pamiątkowe dyplomy wręczyła pani prezes Zarządu Rejonowego PCK Małgorzata Lewandowska oraz legitymacje, pasty do zębów, szczoteczki pan dyrektor Radosław Bartnik. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie kl. I b pod czujnym okiem wychowawczyni p. Doroty Kondzielewskiej i kl. II b wychowawczyni p. Renata Koch.

Serdecznie dziękujemy dziewczętom kl. VII c oraz wychowawczyniom klas uczestniczących w programie: p. Dorocie Kondzielewskiej i Renace Koch.

Pokaż galerię zdjęć


Podsumowanie akcji charytatywnej Gorączka złota PCK w PSP 7 w roku szkolnym 2017/2018


Kurs elementarny z pierwszej pomocy PCK

W naszej szkole w dn. 16 i 17 kwietnia  2018 r. został zorganizowany dla uczniów  klas II gimnazjum bezpłatny kurs elementarny z pierwszej pomocy PCK. Uczestniczyło w nim 17 uczniów z kl. II c oraz cała klasa  II d. Kurs prowadziła p. Małgorzata Lewandowska instruktor pierwszej pomocy ZG PCK w ramach dotacji UM Radomsko.

Program kursu:
· Ocena stanu poszkodowanego.
· Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
· Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
· Opatrywanie ran i krwotoków.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Organizator Elżbieta Stępnicka

Pokaż galerię zdjęć


Paczka od św. Mikołaja - akcja charytatywna

Z okazji Mikołaja zorganizowano zbiórkę maskotek, zabawek, gier, książek. Dary zostały przekazane do Zarządu Rejonowego PCK z których były zrobione paczki dla dzieci z rodzin najuboższych.
Do akcji włączyli się uczniowie z klas IV a, IV b, IV c, V c, II a gimnazjum.
Zebrano: 26 puzzli i gier, 9 książek, 13 pluszaków, 2 piórniki i 10 różnych zabawek.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom.
Elżbieta Stępnicka - organizator akcji 


Sukces naszych uczennic w konkursie PCK

15 grudnia 2017 r. w MDK w Radomsku odbyły się eliminacje rejonowe 26. Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. W konkursie wiedzy wystartowali zwycięzcy eliminacji szkolnych, w sumie ponad 20 osób. Uczniowie musieli się wykazać wiedzą z zakresu szeroko pojętego zdrowia, a więc dotyczącą zdrowego ożywiania, chorób, witamin, ekologii, pierwszej pomocy i wiedzą o Polskim Czerwonym Krzyżu.
Uczennice z naszego gimnazjum odniosły sukces
II miejsce - Olga Ciapińska kl. III d
III miejsce - Maria Łuszczyn kl. III d

Pokaż galerię zdjęć


Gala Wolontariatu

7 grudnia 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyła się Gala Wolontariatu zorganizowana przez Polski Czerwony Krzyż. Gala co roku jest okazją do prezentacji najważniejszych działań Oddziału Rejonowego PCK, Szkolnych Kół PCK oraz wolontariuszy.
Podczas gali wręczono wyróżnienia i podziękowań dla szkół i wolontariuszy PCK za tegoroczną działalność, rozstrzygnięto konkursy na "Najaktywniejsze SK PCK 2017", "Wolontariusza PCK 2017”, "Najaktywniejszy Klub Wiewiórka”, wręczono też wyróżnienia "Przyjaciel PCK”, Odznaki Honorowe PCK i legitymacje "Zasłużony Opiekun Szkolnego Koła PCK".

Odznakę Honorową PCK III stopnia otrzymała Elżbieta Stępnicka - wieloletni opiekun naszego szkolnego koła PCK.

Nasze Koło PCK otrzymało wyróżnienie w podejmowaniu aktywnych działań realizowanych we współpracy z Rejonowym Oddziałem PCK.

Gratulujemy!!!


SZKOLNY ETAP XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Etap szkolny odbył się dn. 15 listopada 2017 r.
Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań
Uczestniczyło 22 uczniów z klas gimnazjalnych: II b, III b, III d.
Wyniki konkursu:
I miejsce Olga Ciapińska kl. III d
O drugie miejsce była dogrywka, uczennice miały jednakową ilość punktów: Maria Łuszczyn kl. IIId. Kamila Ostrowska kl. III d, Weronika Kamieniak kl. IIIb i Zuzanna Szymczak kl. IIb.
Dogrywka odbyła się 16 listopada 2017 r.
Do etapu rejonowego zakwalifikowała się:
II miejsce
Maria Łuszczyn III d
Uczennice będą reprezentowały szkołę na etapie rejonowym konkursu, który odbędzie się 15 grudnia w MDK w Radomsku.
Organizator konkursu
Elżbieta Stępnicka


Etap szkolny - Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy HIV/AIDS i STD

„Włączamy się do wspólnego działania – razem przeciw AIDS”

Dn. 8 listopada 2017 r. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Test obejmował zadania otwarte, pytania z jedną odpowiedzią i pytania z wieloma poprawnymi odpowiedziami.
Uczestniczyło 22 uczniów z klas:
Gimnazjum: III d, II b.
PSP: kl. VII c
Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego w Łodzi, który odbędzie się 1 grudnia 2017 r.:
Gimnazjum
Maria Łuszczyn kl. III d
Olga Surosz kl. IIId
PSP 7
Julia Jabłońska kl. VII c


Program edukacyjny dla dzieci „RATOWNICZEK”

Cel programu

  • upowszechnianie zasad pierwszej pomocy poprzez przygotowanie dzieci do niesienia pomocy przed ewentualną pomocą lekarską, dostosowane do ich możliwości pycho -fizycznych;
  • wykształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci,
  • zapobieganie ewentualnym wypadkom wśród dzieci,
  • aktywizacja dzieci w ich środowisku szkolnym, poprzez stworzenie „instytucji” Małego Ratowniczka w klasach
  • wykształcenie wśród dzieci ciągłej gotowości niesienia pierwszej pomocy;

Program ten był realizowany w szkole w ramach projektu edukacyjnego matematyczno - przyrodniczego.
Uczennice z kl. II d: Surosz Olga, Bajon Ola i Łuszczyn Marysia przeprowadziły cykl lekcji w kl. II c PSP 7.
Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 12 czerwca 2017 r.
Elżbieta Stępnicka - opiekun PCK


Podsumowanie akcji "Gorączka złota"
We czwartek, 22 czerwca 2017 r, w ZSG 3 w Radomsku podsumowano akcję "Gorączka Złota 2017", organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż. Uczniowie szkół z całego powiatu (a także firmy i osoby indywidualne) zbierali monety 1- 2- i 5-groszowe. Po trzech miesiącach zbiórki nagrody odebrali Najwięksi Zbieracze Złota, a w tym roku wyjątkowo zasłużyli na wyróżnienie, bo padła rekordowa suma zebranych pieniędzy - aż 8 077, 69 zł (rok temu zebrano 5 547,60 złotych).
W tym roku w akcji udział wzięło 26 placówek oświatowych.
PSP 7 i PG 3 zajęły I miejsce.
W kategorii szkół podstawowych najwięcej „złotych” monet zebrali uczniowie PSP 7 w Radomsku.
Wśród gimnazjów „złoto” najlepiej zbierali uczniowie PG 3 w Radomsku.
Za zabrane fundusze oddział PCK w Radomsku zorganizuje kolonie dla 15 dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin (osoby te zostaną wybrane spośród podopiecznych placówek biorących udział w akcji). Już na początku lipca dzieci wyjadą do Sulejowa. Zorganizowanie kolonii będzie możliwe także dzięki dotacji z urzędu miasta (7 tys. zł). Część pieniędzy z "Gorączki Złota" zostanie przeznaczona na szkolne wyprawki.

Gratulujemy!!!
  

Podsumowanie programu edukacyjnego „Super wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby”

Dnia 19 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie programu „Super wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby”. Uczniowie klasy I b PSP 7 w II semestrze uczestniczyli w programie. Dziewczęta z kl. I b gimnazjum przeprowadziły cykl 17 zajęć edukacyjnych. Lekcje prowadziły: Anzorge Sara, Chojnacka Martyna, Hemerling Karolina, Jaguścik Julia, Jankowska Oliwia, Konopka Zuzia, Kurzelewska Olga, Machura Ala, Mruklik Kinga, Musioł Natalia, Szablewska Martyna, Szymczak Zuzia.

U dzieci uczestniczących w programie ukształtowana została:

— postawa cechująca zachowania bezpieczeństwa podczas nauki, zabawy i odpoczynku,
— postawa przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego,
— postawa przestrzegania nawyków higienicznych i dbałości dzieci o higienę osobistą,
— umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
— znajomości numerów alarmowych i umiejętności prawidłowego korzystania z nich,
—umiejętności posługiwania się podstawowymi materiałami opatrunkowymi,
— umiejętności racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym przy wypadkach,
— wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancji i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pamiątkowe dyplomy wręczyła pani prezes Zarządu Rejonowego PCK Małgorzata Lewandowska oraz legitymacje, pasty do zębów, szczoteczki, słodkie upominki pan dyrektor Radosław Bartnik. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie kl. I b pod czujnym okiem wychowawczyni i zarazem opiekunki PCK w szkole podstawowej pani Renacie Koch, której serdecznie dziękujemy za udział w programie.

Pani wychowawczyni przygotowała program artystyczny na który również zaproszeni zostali rodzice.
Opiekunami szkolnego koła PCK jest p. Elżbieta Stępnicka oraz p. Renata Koch.

Pokaż galerię zdjęć


Podsumowanie akcji
Gorączka złota PCK
w roku szkolnym 2016/2017

GIMNAZJUM:

I a – 8,49 zł    
I b – 39,11 zł  II miejsce
I c – 6,00  zł
I d –   4,54  zł
II a – 0,71  zł
II b – 14,10  zł
II c – 24,21 
II d – 64,40  zł   I miejsce
III a – 20,40  zł
III b – 28,60  zł  III miejsce
III c – 12,59 zł
III d – 17,07 zł
SU –  41,10 zł  II miejsce

Razem PG nr 3:  281,30 zł

I miejsce kl. II d -  wych. P. Piotr Żak
II miejsce kl. I b - wych. P. Jacek Jasnos, Samorząd Uczniowski
III miejsce kl. III b  - wych. P. Ewa Rajtar

Serdecznie dziękuję za udział w akcji.

Pieniądze będą przeznaczone na wypoczynek letni dzieci z rodzin potrzebujących i najuboższych.

Elżbieta Stępnicka
opiekun PCK


Powiatowe Obchody Światowego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

8 maja odbyły się VI Powiatowe Obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zorganizowane przez Polski Czerwony Krzyż w Radomsku. Jak co roku do udziału w wydarzeniu zaproszone zostały  przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Radomska i powiatu radomszczańskiego. Uczestnicy mogli skorzystać ze ścianki wspinaczkowej, wziąć udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, a także skosztować popcornu i waty cukrowej.

Pokaż galerię zdjęć


Kurs elementarny z pierwszej pomocy PCK

W naszej szkole w dn. 22 i 23 maja 2017 r. został zorganizowany dla uczniów Gimnazjum bezpłatny kurs elementarny z pierwszej pomocy PCK. Uczestniczyło w nim 36 uczniów z kl. I a, II d, II b, III c. Kurs prowadziła p. Małgorzata Lewandowska instruktor pierwszej pomocy ZG PCK w ramach dotacji UM Radomsko. Kurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W tym roku szkolnym była to już 3 edycja tego kursu.

Program kursu:
· Ocena stanu poszkodowanego.
· Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
· Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
· Opatrywanie ran i krwotoków.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Organizator Elżbieta Stępnicka

Pokaż galerię zdjęć


Zabawa karnawałowa w I LO

W dniu 28 lutego 2017 r. odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci  z Radomska i okolic. W balu wzięły udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat, będące uczniami Zespołów Szkolno - Gimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych.  Nasza szkoła czyli ZSG nr 7  również potwierdziła swą obecność jako grupa  zorganizowana pod opieką p. Renaty Koch - opiekunki Szkolnego Koła PCK w PSP nr 7 w Radomsku.

Organizatorami przedsięwzięcia jest młodzież I Liceum Ogólnokształcącego skupiona w Szkolnym Kole PCK oraz Szkolnym Wolontariacie Corocznie zabawa cieszy się dużym zainteresowaniem.  Szkołę  odwiedza liczna grupa dzieci, w tym roku ok. 50 osób. Podczas dwugodzinnej zabawy dzieci biorą udział w licznych zabawach i konkursach z nagrodami oraz mogą skorzystać z przygotowanego poczęstunku. 

Wszystkim zaangażowanym w realizację zabawy dziękujemy!!! A dzieci zapraszamy już w następnym roku :-)

Pokaż galerię zdjęć


Kurs elementarny z pierwszej pomocy PCK

W naszej szkole w dn. 6 i 7 marca 2017 został zorganizowany dla wolontariuszy PCK z klas VI PSP i I, II Gimnazjum bezpłatny kurs elementarny z pierwszej pomocy PCK. Uczestniczyło w nim 35 uczniów. Kurs prowadziła p. Małgorzata Lewandowska instruktor pierwszej pomocy ZG PCK w ramach dotacji UM Radomsko.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, które jest honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.
Program kursu:
· Ocena stanu poszkodowanego.
· Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
· Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
· Opatrywanie ran i krwotoków.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Organizator Elżbieta Stępnicka

Pokaż galerię zdjęć


Podziel się cukierkiem

16 grudnia 2016r. został rozstrzygnięty konkurs dla klas 0 – III „Podziel się cukierkiem”. Jak co roku uczniowie nie zawiedli. Zwycięskie  klasy 1A i III C zebrały po 22 kg słodyczy. Suma wszystkich zebranych łakoci zbliżyła się do 138 kilogramów.

W rywalizacji międzyklasowej

I miejsce  zdobyła klasa III C wych. Dorota Kondzielewska

I miejsce  klasa I A wych. Maria Śledź

II miejsce II B wych. Mariola Wiśniewska

II miejsce II A wych. Iwona Kokoszczyk

III miejsce III D wych. Edyta Kaczmarczyk

Dzięki zbiórce, Szkolne koło PCK przy ZSG 7 przygotowało 20 świątecznych paczek, które trafiły do rąk najbardziej potrzebujących rodzin.

Organizator akcji p. Renata Koch dziękuje wszystkim rodzicom, uczniom oraz wychowawcom klas 0 -III za wielkie zaangażowanie.


Podsumowanie  roku 2016 na Gali Wolontariatu PCK

Już po raz piąty Galę Wolontariatu zorganizował radomszczański Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość, która odbyła się 7 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, była okazją do prezentacji najważniejszych działań PCK w naszym rejonie, a także inicjatyw prowadzonych przez szkolne koła PCK oraz wolontariuszy. Wyróżniającym się wolontariuszom, przedstawicielom firm i instytucji wspomagających PCK, opiekunom szkolnych kół i przyjaciołom PCK wręczono medale, statuetki, nagrody i dyplomy. 

- W tym roku w całym stowarzyszeniu obchodzimy jubileusz 95-lecie działalności kół PCK, więc święto jest wyjątkowe i zostało wyróżnionych wiele osób. Przyznając wyróżnienia i nagrody doceniano nie tylko tegoroczną działalność, ale cały wkład pracy w szeroko pojęte pomaganie innym

Najaktywniejsze SK PCK 2016” powiatu radomszczańskiego w kategorii szkoła podstawowa nagrodę i statuetkę otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7.

Tytuł "Najlepszego opiekuna Szkolnego Koła PCK 2016” otrzymała Renata Koch – nauczycielka z PSP nr 7 w Radomsku.

  


Czerwonokrzyska Gwiazdka
Przed Świętami Bożego Narodzenia WOLONTARIUSZKI PCK z klas II b, c, d  gimnazjum w dniach 7 i 8 grudnia 2016 r. w Biedronce przy ul. Krasickiego zbierały żywność do koszy.
Celem tej akcji było:
Pozyskanie darów rzeczowych dla osób wymagających wsparcia w postaci paczek żywnościowych  na zorganizowanie Wigilii dla podopiecznych oddziału.

Efekty tej akcji:
W biurze Oddziału Rejonowego wydawane są paczki żywnościowe dla rodzin z trudną sytuacją finansową. Wolontariusze pod okiem Oddziału Rejonowego organizują Wigilię dla samotnych, bezdomnych oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. 

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
15 grudnia 2016 r. w MDK w Radomsku 45 uczniów w powiatu radomszczańskiego wzięło udział w rejonowym etapie XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Młodzież, która została wyłoniona w szkolnych etapach pisała kolejny test. Tym razem będący przepustką do etapu okręgowego. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Po części pisemnej uczestnicy mieli za zadanie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową na manekinach. 

Wśród gimnazjalistów  III miejsce zajęła – Julia Grzędowska z kl. III c.
GRATULUJEMY

Pokaż galerię zdjęć


Gala Wolontariatu Radomsko 2016
7 grudnia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury odbyła się Gala Wolontariatu Radomsko 2016. Uroczystość była okazją do podsumowania działań realizowanych przez radomszczański oddział PCK przez miniony rok oraz wręczenia wyróżnień i podziękowań dla szkół, wolontariuszy i "Przyjaciół PCK Radomsko". Podczas Gali wystąpili laureaci I Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. 
W konkursie na Najaktywniejsze Szkolne Koło PCK 2015 powiatu radomszczańskiego w kategorii gimnazjum  wyróżnienie otrzymało nasze gimnazjum - ZSG nr 7.

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEGO ETAPU Wojewódzkiego Konkursu wiedzy o HIV/AIDS i STD

„Włączamy się do wspólnego działania – razem przeciw AIDS”
Konkurs odbył się 08.11.2016 r.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań

Uczestniczyło 20 uczniów
Wyniki konkursu: I miejsce Natalia Walaszczyk kl. III a
I miejsce Karolina Kubik kl. III c
II miejsce Julia Grzędowska kl. III c
Uczennice będą reprezentować szkołę na etapie wojewódzkim konkursu dnia 1 grudnia 2016 r. w Łodzi.
Organizator konkursu Elżbieta Stępnicka


SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEGO KONKURSU XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia


Konkurs odbył się 15.11.2016 r.
Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań.
Uczestniczyło 23 uczniów.
Wyniki konkursu:
I miejsce Aleksandra Bajon kl. II d
I miejsce Olga Surosz kl. II d
II miejsce Karolina Kubik kl. III c
III miejsce Julia Grzędowska kl. III c
Uczennice będą reprezentować szkołę na etapie rejonowym konkursu.
Organizator konkursu Elżbieta Stępnicka


Sukces PCK z PSP 7

25 października to Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża.
W tym roku miał on wyjątkowy charakter za sprawą jubileuszu 95-lecia Kół Młodzieży PCK. Na wojewódzkich obchodach zorganizowanych przez Łódzki Oddział Okręgowy PCK spotkali się przedstawiciele młodzieży, opiekunowie Szkolnych Kół PCK.
W konkursie wojewódzkim „Najaktywniejsze Szkolne Koło PCK” w kat. podstawówek I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku. Nagrodzono i wyróżniono także opiekunów i wolontariuszy-wyróżnienie przyznano p. Renacie Koch opiekunowi koła PCK w PSP7.

Pokaż galerię zdjęć


Wyprawka dla Żaka 2016

W ramach akcji "Wyprawka dla żaka" szkoła podstawowa otrzymała  5 kompletów artykułów piśmiennych od Zarządu Rejonowego PCK w Radomsku. Artykuły piśmienne zostaną przekazane uczniom klas I-III z rodzin ubogich.


Kurs z pierwszej pomocy

W dniu 14 września 2016 r w gimnazjum odbył się  praktyczny kurs z pierwszej pomocy. Kurs ten prowadziła p. prezes PCK Małgorzata Lewandowska. Uczestniczyło w nim 19 uczennic z klas II PG 3. Organizatorem była opiekunka PCK p. Elżbieta Stępnicka.

Pokaż galerię zdjęć


Podsumowanie programu edukacyjnego „Super wiewiórka”

Dnia 21 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste podsumowanie programu „Super wiewiórka”. Uczniowie klasy I c PSP 7 w II semestrze uczestniczyli w programie. Dziewczęta z kl. III b gimnazjum przeprowadziły cykl 17 zajęć edukacyjnych. Lekcje prowadziły: Mazur Olga, Lasoń Julia, Kęsy Wiktoria,  Chwastek Dominika.

U dzieci uczestniczących w programie ukształtowana została:

— postawa cechująca zachowania bezpieczeństwa podczas nauki, zabawy i odpoczynku,
— postawa przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego,
— postawa przestrzegania nawyków higienicznych i dbałości dzieci o higienę osobistą,
— umiejętności  udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
— znajomości numerów alarmowych i umiejętności prawidłowego korzystania z nich,
—umiejętności  posługiwania się podstawowymi materiałami opatrunkowymi,
— umiejętności racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami   dorosłymi i personelem medycznym przy wypadkach,
— wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancji i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pamiątkowe dyplomy wręczyła pani prezes Zarządu Rejonowego PCK Małgorzata Lewandowska oraz słodkie upominki pani dyrektor Aleksandra Gniłka. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie kl. I c pod czujnym okiem wychowawczyni pani Małgorzaty Tasarz, której serdecznie dziękujemy za udział w programie.

Elżbieta Stępnicka opiekun PCK w gimnazjum. 

Pokaż galerię zdjęć


Podsumowanie akcji Gorączka złota PCK

w roku szkolnym 2015/2016

GIMNAZJUM:

I a – 7,39 zł  
I b – 7,21 zł
I c – 12,49 zł
I d – 39,91 zł III miejsce
II a – 15,56 zł

II b – 71,21 zł   I miejsce
II c – 47,98 zł  II miejsce
II d –9,54 zł  

III a – 3,96 zł
III b – 24,45 zł
III c –
SU – 34,63 zł

 I miejsce kl. II b -  wych. P. Ewa Rajtar

II miejsce kl. II c  - wych. P. Sebastian Mysłek

III miejsce kl. I d  - wych. P. Piotr Żak

Serdecznie dziękuję za udział w akcji.
Pieniądze będą przeznaczone na wypoczynek letni dzieci z rodzin potrzebujących i najuboższych.

 Elżbieta Stępnicka
opiekun PCK

Razem PG nr 3: 274,33 złW ramach akcji Wielkanoc z PCK, wolontariat ZSG 7 i Szkolne Koło PCK przygotowali paczki świąteczne dla najuboższych uczniów z naszej szkoły.
Prezes Radomszczańskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża na ręce pani Renaty Koch - opiekunki SK PCK, wręczył dyplom z podziękowaniami dla wszystkich członków i wolontariuszy, którzy byli zaangażowani w realizację akcji i kampanii w roku 2015.

  

 


„Ratowniczek pomaga Ci pomagać”

„Ratowniczek pomaga Ci pomagać” - to program przygotowany przez Polski Czerwony Krzyż dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej przybliża podstawowe zagadnienia pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom.
Zajęcia mają charakter warsztatowy, główną atrakcją jest Duszek Ratowniczek, który jako symbol inicjatywy przekonuje jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ułatwia nabycie nowej wiedzy.
Na zajęciach dzieci uczyły się, jak skontrolować przytomność i oddech, w jaki sposób zadzwonić na pogotowie i jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Zajęcia odbywają się w klasach 1a, 1b i 3b. Całość koordynuje opiekun Szkolnego Koła PCK. Na zakończenie programu uczniowie otrzymają legitymacje Małego ratowniczka oraz dyplomy.

  Od 1 marca do końca maja trwa akcja "Gorączka złota" Zebrane pieniądze Zarząd PCK w Radomsku przeznaczy na bezpieczny wypoczynek wakacyjny dla dzieci z najuboższych rodzin.
Ubiegłoroczna akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Nasza szkoła zebrała kwotę 1300 zł. i uzyskała tytuł - Największego zbieracza złota 2015. Dzięki czemu 7 uczniów z naszej szkoły pojechało na kolonie do Sulejowa.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i liczymy na kolejny sukces.

 

 

      


Obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Czerwony krzyż działa w około 190 państwach. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na całym świecie organizowane są pod hasłem „Wszędzie dla każdego”.
Na boisku przy ul. Kościuszki zorganizowano piknik, w którym m.in. wzięło udział 120 uczniów z PSP 7 i 15 z PG3 były gry i zawody sprawnościowe, pokazy pierwszej pomocy i żywy krzyż. Wszyscy mieli na sobie coś czerwonego, jako symbol Czerwonego Krzyża. W tajniki swojej codziennej pracy uczestników imprezy wprowadzali tez strażacy i policjanci.
W Radomsku w działalność PCK angażuje się około tysiąc osób (członków i wolontariuszy). Idee wolontariatu promowane są od najmłodszych lat, w pikniku wzięli udział przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz młodzież ze szkół średnich.

Pokaż galerię zdjęć


"Mali bohaterowie - czyli dziecko potrafi"

20 kwietnia 2016r. odbył się V Międzyszkolny Turniej "Mali bohaterowie - czyli dziecko potrafi". Głównym celem było popularyzowanie wśród uczniów problematyki bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach zagrożenia oraz wdrażanie do działań profilaktycznych na rzecz ochrony zdrowie i życia.
Podczas turnieju zawodnicy mogli się popisać swoją wiedzą oraz sprawnością fizyczną. Wszyscy świetnie się bawili, zarówno drużyny reprezentujące swoje szkoły jak i publiczność. Zmagania drużyn oceniali zaproszeni goście z Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.oraz Naszą szkołę dzielnie reprezentowali uczniowie klasy 3b, którzy zajęli I miejsce. Do sukcesu przyczyniły się wcześniejsze działania szkolnego koła PCK tj. pokazy pierwszej pomocy, realizacja programów "Mały Ratowniczek PCK" i "Super wiewiórka PCK". Skład zwycięskiej drużyny:

  1. Damian Borowiec
  2. Adrian Dominiak
  3. Mikołaj Czajka

Pokaż galerię zdjęćAkcja charytatywna PCK
Uczennice z kl. III b  i II c w sobotę i niedzielę 19 i 20 grudnia 2015 r. uczestniczyły w akcji zbierania żywności  PCK. Żywność zebrana w Biedronce na ul. Krasickiego będzie przeznaczona na przygotowanie  paczek świątecznych dla rodzin najuboższych i potrzebujących.   Kl. III b Lasoń Julia Mazur Olga Bzowska Wiktoria Kęsy Wiktoria Kuczera Karolina Duda Magda Kl. II c Karkoszka Klaudia Zarębska Natalia Starczewska Dominika Piotrowska Oliwia Sobieraj Kamila Żebrowska Paulina Dziękujemy uczennicom za szczególne zaangażowanie w akcji. Elżbieta Stępnicka , Renata Koch - opiekunki PCK

Sukces Szkolnego Koła PCK 

7 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyła się Gala Wolontariatu Radomsko 2015. Uroczystość była okazją do podsumowania działań realizowanych przez radomszczański oddział PCK przez miniony rok oraz wręczenia wyróżnień i podziękowań dla szkół, wolontariuszy i "Przyjaciół PCK Radomsko". W konkursie na Najaktywniejsze Szkolne Koło PCK 2015 powiatu radomszczańskiego w kategorii gimnazjum  otrzymała nasza szkoła ZSG nr 7 w Radomsku. Serdecznie gratulujemy wolontariuszkom PCK w gimnazjum, które cały poprzedni rok szkolny ciężko pracowały na ten sukces.


XXXIV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Dn. 19 listopada 2015 r. odbył się etap szkolny olimpiady. 
Uczestniczyło 20 uczniów z klas II c i III b. 
Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań.
Do etapu rejonowego zakwalifikowały się następujące uczennice:

1. Karkoszka Klaudia kl. II c
2. Kubik Karolina kl. II c
3. Żebrowska Paulina kl. II c
4. Łuszczyk Katarzyna - kl. III b
5. Kęsy Wiktoria kl. III b
GRATULUJEMY!!!

Elżbieta Stępnicka 

opiekun PCK 

Konkurs PCK

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wojewódzkim konkursie PCK organizowanym przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS. 
Konkurs pod nazwą „Włączmy się do wspólnego działania – RAZEM PRZECIW AIDS” jest organizowany pod honorowym patronatem dr n. med. Urszuli Sztuka-Polioskiej, Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Przebiega dwuetapowo.
Pierwszy etap odbył się w szkole 4 listopada 2015 r. uczestniczyło w nim 20 uczniów z klas II i III. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań. Pytania zawarte w teście były opisowe, z jedną poprawną odpowiedzą i z wieloma poprawnymi odpowiedziami.
Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 1 grudnia zakwalifikowały się 3 uczennice:
Natalia Walaszczyk kl. IIa
Julia Lasoń kl. III b
Daria Borowik kl. III b.
Organizatorem była p. Elżbieta Stępnicka opiekun Szkolnego Koła PCK w gimnazjum

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola