PSP 7 RADOMSKO

Projekt

link do strony Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

 


Film Lajkujemy Korczaka

 

 


 

Pobierz prezentację Lajkujemy Korczaka

 


 

Happening "W królestwie Króla Maciusia I"

29 kwietnia 2014r. do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku przybyli niezwykli goście, strojni w piękne szaty. Wszystko za sprawą happeningu „W królestwie Króla Maciusia I” w ramach projektu edukacyjnego „Lajkujemy Korczaka”, którego organizatorem był Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 7.

Na zaproszenie odpowiedziały „dwory” z 11 radomszczańskich szkół i przedszkoli, które wytypowały królewskie delegacje. Uczta rozpoczęła się w Parku Świętojańskim, gdzie wszyscy zebrani zabawiani byli przez nadwornego wodzireja Króla Maciusia I.

Następnie kolorowy orszak złożony z książąt, księżniczek, wróżek i innych postaci bajkowych przemaszerował do „sali balowej”. Tam dostojni delegaci obejrzeli sztukę „Król Maciuś Reformator”.

Następnie tęgie głowy z każdej grupy wiekowej wzięły udział w quizie wiedzowym,  w którym musiały zmierzyć się z trudną wiedzą dotyczącą bohaterów bajek. Spośród 200 uczestników wyłoniono również najładniejsze przebranie króla Maciusia I oraz nagrodzono prace plastyczne w miejskim konkursie  „W królestwie Króla Maciusia I”. Uczestnicy happeningu podziwiali wystawę prac konkursowych oraz film podsumowujący projekt. Na zakończenie świta króla przy dźwiękach dworskiej muzyki udała się na słodki poczęstunek i rozjechała do swoich dworów, zabierając ze sobą liczne upominki, nagrody, ciekawe doświadczenia oraz uśmiech i dobry humor.

Projekt „Lajkujemy Korczaka” Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 7  realizowany był od stycznia do 5 maja 2014r.  

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano:

  • zabawę choinkową dla dzieci z Radomska,
  • akcję „Szczęśliwy Los WOŚP”,
  • cykl spotkań z filmem i książkami Korczaka,
  • paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących uczniów szkoły i podopiecznych Domu Dziecka w Chorzenicach,
  • Powiatowy Konkurs Wiedzy o UE,
  • turniej samorządowy,
  • debatę „Wychowanie ku przyszłości”,
  • symulację „Król Maciuś I i jego bezludna wyspa”
  • wybrano również altruistów PSP7 i PG 3,
  • radomszczanom rozdano Korczakowską „Prośbę dziecka”.

Partnerami projektu byli Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Niezależna Telewizja Lokalna NTL.

 Pokaż galerię zdjęć


„Wychowanie ku przyszłości”

Jak wychować szczęśliwe dziecko, które w życiu osiąga sukces? Aby wyrosło na dobrego człowieka i kształtowało pozytywny stosunek do świata.

W ramach projektu Lajkujemy Korczaka zrealizowaliśmy  kolejne działanie, które tym razem skierowaliśmy do rodziców uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zaprosiliśmy rodziców i opiekunów na debatę o wychowaniu. Zaproszeni do dyskusji goście przedstawiciele najważniejszych radomszczańskich instytucji kulturalnych, wychowawczych, młodzieżowych, katolickich i szkolnych podzielili się z rodzicami swoimi opiniami i spostrzeżeniami na temat tak złożonego procesu, jakim jest  wychowanie młodego człowieka.
O ogromnej roli rodziny i rodziców, ich postawach, zachowaniu oraz wspólnej rozmowie z małym człowiekiem wypowiedziała się dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pani Katarzyna Bąbol. O tym, jak kształtować świat wartości i wiary, pielęgnować tradycje  i symbole chrześcijańskie  oraz duchowość młodego człowieka usłyszeli rodzice od księdza Piotra Hernogi. Dyrektor  Miejskiego Domu Kultury pani Elżbieta Kwiatkowska zwróciła szczególną uwagę na wychowanie kreatywnego, wrażliwego  młodego  człowieka poprzez jego aktywne obcowanie z kulturą. Cechy lidera, organizatora, umiejętność współpracy w grupie mały człowiek może nabywać w Gromadzie Zuchowej, o roli harcerstwa w wychowaniu wypowiedziała się druhna Dominika Szwed – Kipigroch. W tak trudnym procesie wychowania bardzo ważna jest akceptacja drugiego człowieka, bez względu na to, jaki jest. Uczymy i wychowujemy pokolenie wrażliwe i przyjazne niepełnosprawnym.
Edukacja włączająca jest realizowana w naszej szkole przez panią Ewę Marczak nauczycielkę wspomagającą w klasach integracyjnych.Debatę zorganizowała i moderowała pani Katarzyna Braszczyńska nauczycielka języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Radomsku.

Pokaż galerię zdjęć


Król Maciuś Pierwszy i jego bezludna wyspa

Pierwszy dzień wiosny w Publicznym Gimnazjum nr 3 zamienił się w jednodniowe królestwo, z Królem Maciusiem Pierwszym w roli głównej. W trwającej ponad cztery godziny symulacji udział wzięło ponad 60 uczniów z PG 3 (także z udziałem przedstawicieli klasy europejskiej oraz Szkolnego Klubu Europejskiego “Młodzież dla Europy”). Ale po kolei..

Symulacja polega na tym, że dzieci-młodzież żyją sobie na wyspie (Freelandia), która teoretycznie miała być bezludną. Ale okazuje się, że na tej wyspie oprócz (zesłanego) Króla Maciusia są dzieci i młodzież. Panuje jednak na niej chaos-bezprawie. Zesłany więc na tę wyspę Król Maciuś chce nad wszystkim zapanować, istnieje konieczność stworzenia od podstaw państwa, czyli należy powołać władze, ustalić reguły (prawo), sposób i formę życia. Mają odbyć się pierwsze wybory, w których uczestniczyć będą dzieci i młodzież – mieszkańcy wyspy. Młodzież (wciela się w różne role) tworzy swoje partie, organizuje media (które promują działania partii), komisje wyborcze, ma miejsce debata liderów, głosowanie i powołanie władz oraz stworzenie Konstytucji Dzieci i Młodzieży, bo w tym państwie ludzie się nie starzeją! Uczestnicy uczą się pracy w grupie, współodpowiedzialności za swoje decyzje, ale także decyzje grupy. Kształtowane są w nich postawy proobywatelskie, prospołeczne. Tworzy się także Konstytucja Dzieci i Młodzieży.

Królowi Maciusiowi udało się zapanować nad sytuacją do tego stopnia, że zaczynają się tworzyć podwaliny demokracji, z władzą sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. W parlamencie zasiądzie 7 reprezentantów Freelandii. Regionalni politycy startują z 5 list wyborczych. Głównym celem kandydatów w tegorocznej kampanii będzie nie tylko przekonanie wyborców o słuszności głosowania właśnie na listę przez nich reprezentowaną, ale przede wszystkim zachęcenie ich do pójścia do urn w ogóle. Zadaniem kandydatów będzie przekonanie mieszkańców Freelandii, że warto wziąć udział w wyborach, a krajowy parlament ma realny wpływ na ich życie codzienne. Nad prawidłowym przebiegiem kampanii będzie czuwać Komisja Wyborcza, a przebieg kampanii na bieżąco relacjonować będą dziennikarze lokalnych gazet.
KOMITETY WYBORCZE
a) Komitet Wyborczy Polski Rolnik Dobrze Orze (KW PRDO)
- typowa partią chłopska, dbająca głównie o interesy ludzi mieszkających na wsi i w małych miasteczkach;
- domaga się m.in. dobrej opieki socjalnej, wzmocnienia pozycji w społeczeństwie grup najniżej uposażonych, dba także o ochronę środowiska, opowiada się za modelem rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej.
b) Komitet Wyborczy „My Wiemy Najlepiej!”
- jest typową partią populistyczną, swój program i działanie stara się ukierunkować na hasła nośne w społeczeństwie, ale niekoniecznie realne do zrealizowania (np. nowe miejsca pracy, podwyżki, zlikwidowanie bezrobocia, itp.).
c) Komitet Wyborczy „Ruch Stokrotek”
- jest po części partią populistyczną, czyli obiecuje w pewnym stopniu „gruszki na wierzbie”, ale z drugiej strony celnie wskazuje konieczne zmiany i reformy. Właśnie konieczność reform, jest jednym z głównych haseł. Co ważne, jest także zwolennikami szeroko pojętej tolerancji.
d) Komitet Wyborczy „DOM”
- jest komitetem, dla którego najważniejszym zadaniem jest integracja wszystkich grup społecznych i zawodowych; dba także o poprawność religijną, opowiadając się za TRÓJKOLANDIĄ, jako państwem chrześcijańskim; ważna jest tradycja i poszanowanie starszych, mniej zależy im na rozwoju gospodarczym.
e) Komitet Wyborczy „Facenews”
- jest partią, która ceni sobie wszystko, co nowe, lepsze, w każdej dziedzinie życia społecznego, podąża za postępem i to akcentuje w swoim programie wyborczym.
Po zakończeniu prac, młodzież wyszła ze swoich ról i wybrała przedstawicieli do parlamentu dzieci i młodzieży Freelandii, zostali nimi:
- Komitet Wyborczy (KW) “Polski Rolnik Dobrze Orze” (Piotr Zając, Dawid Wójcik)
- KW “My Wiemy Najlepiej” (Aleksandra Furmańczyk, Kinga Proszowska)
- KW “Ruch Stokrotek” (Aleksandra Kosela, Małgorzata Malingiewicz)
- KW “DOM”
- KW “Facenews” (Maria Dobielska)

Wszystkim uczestnikom symulacji za udział, zaangażowanie, pomysłowość - SERDECZNE DZIĘKI! :)

Symulacja była jednym z etapów realizacji projektu "Lajkujemy Korczaka" POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZKA.


 Turniej Samorządowy

W dniu 21 marca 2014r. w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku odbył się w ramach projektu „Lajkujemy Korczaka” Turniej Samorządowy, w którym wzięło udział radomszczańskich szkół podstawowych. Zawodnicy podzieleni na dwie grupy mieli do wykonania zadania związane ze znajomością praw dziecka zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka. Drużyna plastyków wykonała pracę plastyczną na temat miejsca w Radomsku przyjaznych dzieciom. Drużyna intelektualistów rozwiązała test wiedzowy, krzyżówkę i odpowiedziała na wylosowane pytania. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury pod przewodnictwem pani Jolanty Ślęzak. Oczekując na werdykt jury, uczestnicy turnieju obejrzeli spektakl pt. „Król Maciuś reformator” oraz zapoznali się z prezentacją poświęconą życiu i twórczości Janusza Korczaka.

Wyniki turnieju i nagrody:

I miejsce   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – aparat fotograficzny

II miejsce  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 – drukarka

III miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8  - odtwarzacz CD

Turniej był okazją do integracji uczniów radomszczańskich szkół podstawowych i dobrej wspólnej zabawy.

 Pokaż galerię zdjęć


Bal u Króla Maciusia I

To kolejny etap projektu edukacyjnego „Lajkujemy Korczaka”.
18 stycznia 2014r.  na zabawę noworoczną przybyły do naszej szkoły zastępy dostojnych królów, rycerzy, dworek księżniczek i innych postaci z bajek. Dzieci wraz z rodzicami bawiły się pod okiem wodzireja. Wybrano króla i królową balu. Zabawie towarzyszyły również liczne konkursy, quiz oraz licytacja prac dzieci. Można było skorzystać z wielu atrakcji takich jak: zamek dmuchany, trampolina, malowanie twarzy, rzut szczęścia, kawiarenka, dania regionalne. Wszyscy bawili się doskonale, dzieci i rodzice opuszczały szkołę w szampańskich humorach.

Zdjęcia z balu

 


Lajkujemy Korczaka

Decyzją Komisji, powołanej do oceny wniosków złożonych na ogólnopolski konkurs „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”, laureatem konkursu został  Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 7 w Radomsku. Projekt edukacyjny pod nazwą „Lajkujemy Korczaka” był jednym z trzech projektów wyróżnionych przez Polskie Stowarzyszenie im. J. Korczaka i będzie realizowany od stycznia do maja 2014r. Na realizację działań szkoła otrzyma dofinansowanie w kwocie 5 tysięcy złotych.

 Konkurs objął patronatem Rzecznik Praw Dziecka.

 

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola