PSP 7 RADOMSKO

Ponadnarodowa mobilność uczniów "Pokaż język"

Regulamin_rekrutacji      Ogłoszenie
Karta_zgłoszenia Formularz_rezygnacji
Oświadczenie_Covid Zapytanie ofertowe

 

Link do relacji

Link do bloga

 

Prezentacja o zabytkach UNESCO

Piosenka mobilna - tekst

I got this feeling on a winter day when we arrived,

I've met great friends in school, I think it's very cool,

I threw some sorrows in the bag and pushed it down the stairs.

We make lots of mistakes..

We don't care!

We love it!

We

don't care!

We love it!

I got this feeling on a winter day when we arrived,

I've met great friends in school, I think it's very cool,

I threw some sorrows in the bag and pushed it down the stairs.

We make lots of mistakes..

We don't care!

We love it!

We don't care!

We love it!

You're in a different town

But I'm in Bucharest

You want me at your place

But I am with new friends.

We were so really scared

We had to kill this feel

You are the sweetest thing

We've ever dreamt to see.

I got this feeling on a

winter day when we arrived,

I've learnt new things in school

I think it's really cool

I've seen Slatina, Bucharest and many more

But soon we'll be back home

The bus will shut the door

Keep in touch

We promise

Keep in touch

We promise

Pierwsze koty za płoty

Rumunia dzień 1

Hej! Po wielu próbach w końcu udało nam się wyjechać do Rumunii. 8 stycznia w godzinach wieczornych wyjechaliśmy z Radomska, przebrnęliśmy przez granicę polską, słowacką, węgierską i w końcu jesteśmy w Slatinie. Dotarliśmy do hotelu, zjedliśmy kolację i trwają ostatnie przygotowania do spotkania z rumuńskimi kolegami!!!

Pokaż galerię zdjęć

 

Rumunia dzień 2

Cześć! Właśnie zakończyliśmy dzień 2 naszej przygody i chcemy wam ją przedstawić w skrócie. Dzień rozpoczęliśmy pysznym śniadaniem, zaraz po nim wyruszyliśmy do szkoły. Na miejscu uczniowie przywitali nas według tradycji a mianowicie chlebem i solą. W szkole zagościła również prasa, co spotkało się z zaskoczeniem. Każdy przyjął nas z uśmiechem, co wszystkich bardzo ucieszyło. Następnie zostaliśmy oprowadzeni po budynku szkoły. Potem rozpoczęliśmy zajęcia, które składały się między innymi z zaznajomienia programu zajęć na najbliższy tydzień oraz zabaw integracyjnych, które pomogły nam się lepiej poznać. Ostatnią rzeczą, którą zrobiliśmy dziś było stworzenie plakatów, które miały przedstawić perspektywę idealnej szkoły według uczniów. Podsumowując, dzisiejszy dzień był pełen różnych wrażeń. Z jednej strony jesteśmy zmęczeni, ponieważ dopiero wczoraj wieczorem dojechaliśmy do hotelu, ale z drugiej wspólny czas i tak uprzejme powitanie przygotowało nas na nowe przygody.

Hello! We have just ended the second day of our journey and we want to tell you about it. We started the day with a breakfast, right after that, we went to school. On the spot the students welcomed us in a traditional way by giving us bread with salt. At school, we were surprised by the media recording us. Everyone welcomed us with a smile on their faces, that made everyone happy. Next, we had a tour around the school. Then, we started our sessions, which consist of familiarization with the program and integration games that helped us know each other. The last thing we did, was creating posters of our dream school. To sum up, that day was a day full of emotions. On one hand, we are tired because we arrived late yesterday evening to the hotel. On the other hand, the time we spent and the way we were welcomed gave us great satisfaction

  

Rumunia dzień 3

Cześć, opowiem wam trochę o naszych dzisiejszych doświadczeniach. Jedną z najzabawniejszych rzeczy dzisiaj była nauka tradycyjnych tańców rumuńskich. W pierwszym tańcu wszyscy musieliśmy trzymać się za ręce i chodzić w określonej choreografii. W drugiej tańczyliśmy z kijami. Trzeba było tupać po ziemi w określonym rytmie, a potem chodzić po sali, także w rytmie. Następnie uczyliśmy rumuńskich uczniów 2 tańców: belgijki i poloneza. Myślę, że to było naprawdę fajne i czuję się świetnie, że znam kilka tańców rumuńskich. Inną ciekawą rzeczą, która wydarzyła się dzisiaj, była gra terenowa o nazwie ,,Slatina Express". Musieliśmy chodzić po mieście, a kiedy dotarliśmy na miejsce, zadawali nam pytanie. kiedy odpowiedzieliśmy, dawali nam liczby. Kiedy wykonaliśmy wszystkie zadania, musieliśmy wykonać równanie z otrzymanych liczb. jeśli masz poprawną odpowiedź, wygrałeś. Bardzo podobała mi się ta gra, ale była niesprawiedliwa, ponieważ każda drużyna zaczynała w innym czasie, ale liczyło się, że wszystkie zaczęły w tym samym czasie, ale nie było żadnych nagród, więc było w porządku. Dzisiejszy dzień był trochę męczący, ale naprawdę bardzo fajny!

Hi, I will tell you a bit about our today's experiance. One of the most interesting thing today was learning traditional Romanian dances. In the first one, we all had to hold hands and walk in a certain choreography. In the other one, we were dancing with sticks. We had to step on the ground in place in a certain rythm and then we had to walk around the gym, also in a rythm. After that, we taught the Romanian students two dances, called belgijka and polonez. I think that it was really fun and I feel great that I know now some Romanian dances. Another interesting thing that happend today was a field game called 'Slatina Express'. We had to walk around the city and when we arrived in our destinations, we were asked questions. If we answered, we were given numbers. When we completed all of the tasks, we had to do an equation made with the numbers we got. If you got a correct answer, you could  win. I really liked this game, however, it was unfair because each team started at different time, but it was counted as if everybody had started at the same time, but okay. There weren't any awards. Today it was a bit tiring but really fun.

 

Rumunia dzień 4

Cześć! Pobytu w Rumuni ciąg dalszy. Co było dzisiaj? Zaczęliśmy od pracy nad prezentacją obiektów wpisanych na listę UNESCO. Oczywiście prace w zespole polsko-rumuńskich. Obiektach też polskie i rumuńskie. Potem tworzyliśmy wspólne tekst mobilnej piosenki. Było głośno i dynamicznie. Potem było Muzeum Etnograficzne w Slatinie. Podobało nam się-ciekawe eksponaty i fajne opowiadanie. Aha! Dodatkowa atrakcji dnia- ślizgawica na drodze, niejeden z nas zaliczył glebę. Liczyliśmy na to, że ogarniemy popołudniowe obowiązki i będzie trochę luzu (może uda się obejrzeć La ligę) Ale nie! Najpierw niezapowiedziana wizyta rumuńskich kolegów, więc trzeba rozmawiać. Potem przygotowujemy wpis na bloga i stronę z nadzieją, że weście koniec na dziś i co? Niezadowolona pani polonistka każe poprawić. Poprawiamy szybko, żeby mieć wreszcie trochę czasu wolnego dla siebie (proszę niech ten dzień się już skończy)

Hi! The stay in Romania was continued. What was today? We started working on the presentation of sites entered on the UNESCO list. Of course, work in the Polish-Romanian team. The facilities are also Polish and Romanian. Then we wrote the lyrics of the mobile song together. It was loud and dynamic. Then there was the Ethnographic Museum in Slatina. We liked it - interesting exhibits and a nice story. I see! An additional attraction of the day - a slide on the road, many of us have passed the soil. We were counting on the afternoon duties and some slack (maybe we will be able to watch La League) But no! First, an unannounced visit from Romanian colleagues, so you have to talk. Then we prepare an entry for the blog and the website, hoping that you will end today and what? The dissatisfied Polish teacher tells you to correct it. We are correcting quickly to finally have some free time for yourself (please let this day be over)

 

 

 

Rumunia dzień 5

Hej Wam!

To już piąty dzień naszego pobytu w Rumunii. Rozpoczęliśmy go od porannej lekcji historii, gdzie zapoznaliśmy się z fascynującą przeszłością tego kraju. Pod koniec lekcji klasa, która prowadziła zajęcia wręczyła nam drobny upominek, którego zdjęcie zamieszczamy poniżej. Poczuliśmy się zaakceptowani, było to niezmiernie miłe ze strony naszych rumuńskich partnerów. Na lekcji angielskiego mieliśmy przyjemność udać się na 1-minutową "randkę" z naszymi przyjaciółmi ????. Pozwoliło nam to na zawiązanie relacji z nowymi osobami lub pogłębienie tych już istniejących! Na następnych zajęciach przedstawialiśmy sobie nawzajem tradycje i folklor naszych krajów- Polski i Rumunii. Po południu udaliśmy się wraz z naszymi przyjaciółmi z rumuńskiej szkoły do Cezieni, gdzie mieliśmy szansę poznać proces powstawania tradycyjnych, rumuńskich strojów ludowych (np. takich bluzek. której zdjęcie zamieszczamy poniżej). Przed odjazdem zostaliśmy poczęstowani samodzielnie przygotowanymi pączkami. Przerwy w szkole nie były ciche- towarzyszyły nam zarówno polskie jak i rumuńskie kolędy. Nie możemy doczekać następnego dnia!!!

 

Pokaż galerię zdjęć

 

Rumunia dzień 6

Dzisiejszego dnia byliśmy na wycieczce w Krajowej, dzięki czemu moglibyśmy wstać później. W autokarze miło spędziliśmy czas z rumuńskimi przyjaciółmi na śpiewaniu znanych piosenek z każdego kraju. Gdy po godzinnej podróży dojechaliśmy do naszego celu, wstąpiliśmy do pałacu Constantina Mikoila. Przewodnik ciekawie opowiadał o eksponatach zamieszczonych w pałacu. W sali koncertowej ujawnił nam się młody Chopin, bo to właśnie fragment jego utworu nieoczekiwanie zagrał Piotrek.  Potem był park Nicolae Romanescu. Szczególnie nam się tam podobało, ponieważ mogliśmy spacerować i porozmawiać z przyjaciółmi i spędzić razem czas. Na koniec dnia odbyliśmy spotkanie grup filmowych i fotograficznych, na których przygotowaliśmy materiały potrzebne do projektu. Ten dzień był jednym z najlepszych w tym wyjeździe do tej pory. Mamy nadzieję, że kolejne dni będą takie same.

Today we were on a trip to Craiova so we could get up later. On the bus, we had a nice time with Romanian friends singing famous songs from both countries. When after an hour's journey, we reached our destination, we entered the Constantin Mikoil Palace. The guide told an interesting story about the exhibits placed in the palace. Young Chopin revealed himself to us in the concert hall, because it was a fragment of his piece that Piotrek unexpectedly played. Then there was the Nicolae Romanescu Park. We especially enjoyed it there because we were able to walk and chat with friends and spend time together. At the end of the day, we had a meeting of film and photo groups, where we prepared the materials needed for the project. This day has been one of the best days of this trip so far. We hope that  following days will be the same.

Natalka and Karolina

 

 

 

Rumunia dzień 7

Cześć! W dzisiejszym wpisie opowiemy Wam trochę o naszych przeżyciach z tego dnia. Poranek był dla nas dosc ciezki, poniewaz o 7:00 mielismy sniadane i nikomu nie chcialo sie wstać. Równo o 8:00 odbyła się zbiorka, by wraz z kolegami z Rumunii pojechac na wycieczkę do Bukaresztu. Droga na miejsce była całkiem przyjemna. W stolicy zwiedziliśmy Muzeum Wsi z XVII-XX wieku. Podczas zwiedzania przechadzało się kilka przyjaznych kotów, które nie miały nic przeciwko temu, aby dać się pogłaskać. Następnie chodziliśmy po starówce, pogoda oddawala klimat wiosny, dzięki czemu przechadzka nie była męcząca. W tym samym miejscu zatrzymalismy się na obiad w restauracji Hanu'lui Manuc. Dla większości osób jedzenie było smaczne. Po skończonym posiłku udaliśmy do ostatniej atrakcji dnia, czyli siedziby Parlamentu. Budynek był ogromny i pięknie wykończony. Każdy zachwycał się architekturą budowli, która na wszystkich zrobiła niesamowite wrażenie. Pani, która nas oprowadzała mówiła po angielsku, dzięki czemu mogliśmy rozwinąć nasze zdolności językowe. Każdy zachwycał się architekturą budowli, która na wszystkich zrobiła niesamowite wrażenie. W Bukareszcie wiedzieliśmy też budynek, który był kopią warszawskiego Pałacu Kultury. W drodze powrotnej wszyscy się dobrze bawili z naszymi przyjaciółmi z Rumunii. Śpiewanie i słuchanie piosenek to główna rozrywka, która towarzyszyła nam w autokarze. Myślę, że taka zabawa to najlepszy sposób na integracje z uczniami z projektu.

Hi! In today's post, we will tell you a little about our experiences during that day. The morning was quite hard for us, because at 7:00 am we had breakfast and no one wanted to get up. There was a gathering to go on a trip to Bucharest with my colleagues from Romania sharp at 8.00 am. It was quite a nice way to get there. In the capital, we visited the Village Museum from the 17th-20th centuries. During the tour, a few friendly cats walked around, that didn't mind being stroked. Then we walked around the old town, the weather reflected the atmosphere of spring, thanks to which the walk was not tiring. In the same place, we stopped for lunch at the Hanu'lui Manuc restaurant. The food was delicious for most of the people. After finishing the meal, we went to the last attraction of the day, that is, the building of the Parliament. The building was huge and beautifully finished. Everyone was delighted with the architecture of the building, which made an amazing impression on everyone. The lady who showed us this building speaks English, so we could improve our language skills. Everyone was delighted with the architecture of the building. In Bucharest, we also noticed a building that was a copy of the Palace of Culture in Warsaw, but smaller. On the way back, everyone had a good time with our Romanian friends. Singing and listening to songs is the main entertainment that accompanied us on the bus. I think that such fun is the best way to integrate with the students from the project.

Piotrek, Julek, Asia

 

 

 

Rumunia dzień 8

Cześć!

Dzisiejszy dzień był najluźniejszym w całym tygodniu.  Mogliśmy wstać później niż zwykle, dzięki temu większość osób się wyspała. Po śniadaniu każdy zajął się przydzielonym mu zadaniem. Oprócz tego kilka grup miało również robocze spotkania z opiekunami. Po południu spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Rumunii, którzy oprowadzili nas po Slatinie oraz zabrali do ciekawych miejsc. Wróciliśmy razem z nimi do hotelu, w którym jeszcze chwilę rozmawialiśmy na różne tematy. Potem, jak zwykle, kolacja, a po niej każdy kończył swoją pracę nad rezultatami projektu. Dla większości osób taki luźny dzień był bardzo potrzebny, ponieważ odespaliśmy poprzednie dni i skupiliśmy się na naszych zadaniach. Oprócz tego mieliśmy możliwość lepiej poznać miasto i zrobić zakupy na podróż powrotną.

Hi!

Today was the loosest day of the week. We were able to get up later than usual, which allowed most of the people to get enough sleep. After breakfast, everyone went to their assigned task. In addition, several groups also had working meetings with tutors. In the afternoon we met our friends from Romania who showed us around Slatina and took us to interesting places. We returned with them to the hotel, where we talked for a while longer on various topics. Then, as usual, dinner, and then everyone finished their work on the project results. For most people, such a loose day was very necessary because we slept off the previous days and focused on our tasks. In addition, we had the opportunity to get to know the city better and do some shopping for the return trip.

 

 

Rumunia dzień 9

Cześć wszystkim!

Dzień dzisiejszy był ostatnim, bardzo pracowitym, dniem naszego pobytu w Rumunii. Od rana trwały przygotowania do popołudniowej imprezy, która ostatecznie przebiegła po naszej myśli. Trenowaliśmy polskie i rumuńskie tańce, śpiewaliśmy piosenkę mobilności i przygotowywaliśmy fotorelacje z całego wyjazdu. Uroczystość rozpoczęła się od podziękowań ze strony nauczycieli i przewodników projektu, poprzez wręczenie certyfikatów wszystkim uczestnikom mobilności. Nadarzyła się w tamtym momencie okazja, aby wręczyć sobie nawzajem skromne prezenty. Odbył się również poczęstunek, w którym mieliśmy okazję spróbować wielu tradycyjnych potraw. Swoją drogą, większość dań jest bardzo podobnych do tych z Polski, aczkolwiek nie jest to równoznaczne z tym, że nam nie smakowały - wręcz przeciwnie, były wyśmienite! Śpiewaliśmy i tańczyliśmy do ulubionych piosenek, co nie było planowane, ale wyszło super! Na koniec, po falach przelanych łez, żalu i niekończących się minutach pożegnań, opuściliśmy szkołę - miejsce, które na pewno zapadnie nam w pamięci na długo.

Hi everyone!

Today was the last, very busy, day of our stay in Romania. Preparations for the afternoon party, which officially went our way, started in the morning. We trained Polish and Romanian dances, sang the mobility song and prepared photo reports from the entire trip. The ceremony began with thanks from the teachers and project guides, by handing out certificates to all mobility participants. At that moment, there was an opportunity to give each other modest gifts. There was also a refreshment in which we had the opportunity to try many traditional dishes. By the way, most of the dishes are very similar to those from Poland, although this does not mean that we did not like them - on the contrary, they were delicious! We sang and danced to our favorite songs which wasn't planned but it turned out great! Finally, after waves of shed tears, regret and endless minutes of goodbyes, we left school - a place that will surely be remembered for a long time.

Ania and Ola

 

 

 

 

Rumunia dzień 9

To nasz ostatni dzień pobytu w Rumunii. Dziś wyjeżdżamy. Przed nami wieeeele godzin drogi. Każdy chciałby zostać tu chociażby na moment dlużej, ale niestety, czas nas goni. Musimy wracać do Polski. To już koniec naszego projektu, szkoda :((

This is our last day in Romania. We're leaving today. Many hours are ahead of us. Everyone would like to stay here, even for a moment longer, but unfortunately, time is pressing for us. We have to go back to Poland. This is the end of our project, it's a pity :((

Piotrek.Z and Tomek

 

 

 

2021-09-22 19:42:51     Autor: mariola