PSP 7 RADOMSKO

Deklaracja dostępności

PSP7 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Data publikacji strony internetoweji zawsze publikowana jest w stopce witryny.

Dokumenty (w tym PDF) mogą nie zawierać struktury nagłówkowej lub są skanami dokumentów, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, a to znaczy, że strona jest tylko częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie i deklarację sporządzono dnia 2021-02-23 wyłącznie na podstawie samooceny. Zdecydowana większość treści i dokumentów powstała przez wprowadzeniem wymienionej ustawy.

2021-02-23 20:51:48     Autor: mariola