PSP 7 RADOMSKO

DBI

Dzień Bezpiecznego Internetu

SŁOWNIK BEZPIECZNEGO INTERNETU 

Nasze bezpieczeństwo jest w dużym stopniu zależne od zachowania innych ludzi. Konieczne staje się zarówno na drodze, jak i w cyberprzestrzeni, stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Wiele zależy również od nas samych, nie należy poruszać się w Sieci nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Nieznajomość zasad kultury internetowej – Netykiety – narazi nas na niechęć ze strony innych użytkowników.

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). 

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet.

Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

DBI 2018 obchodzić będziemy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Materiały dla rodziców:

Broszura_dla_rodziców

Elementarz_dla_rodziców

Bezpieczny Internet – bezpieczne dziecko. Narzędzia i rozwiązania

Na stronie www.dzieckowsieci.pl
w zakładce Dla rodziców/opiekunów znajduje Kurs e-learningowy „Dziecko w Sieci” przeznaczony dla rodziców, zawierający podstawowe informacje dotyczące zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie oraz ich profilaktyki.

Materiały dla uczniów:

Prezentacja_dla_dzieci

Baw-sie-i-ucz-w-sieci

Elementarz_dla_dzieci

Zeszyt_cwiczen_Sieciaki

SieWie-wydanie-specjalne

2017-12-30 22:49:21     Autor: mariola