PSP 7 RADOMSKO

Biblioteka szkolna

Warsztaty czytelniczo - plastyczne z okazji Dnia Matki dla kl. IIa

19 maja 2023 r. do  Biblioteki Pedagogicznej zawitała kl. II a. Wzięła ona udział w warsztatach czytelniczo- plastyczne z
okazji zbilżającego się Dnia Matki. Na warsztatach bibliotecznych, dzieci wysłuchały fragmentów książki pt. „Niewidzialna nitka. Opowieść o miłości łączącej rodzinę” oraz uczestniczyły w zajęciach plastycznych polegających na stworzeniu ramki na zdjęcie swojej mamy. Zajęcia rozwinęły wiedzę i wyobraźnię dzieci w nich uczestniczących. Była to również świetna okazja, by zintegrować się. 

Pokaż galerię zdjęć

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla kl II. "Poeci dziecięcej radości. Kalina Jerzykowa i Aleksander Fredro"

18 maja 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 odbył się XVIII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla kl. II. pt. „Poeci dziecięcej radości. Kalina Jerzykowska i Aleksander Fredro”.

Konkurs miał na celu popularyzację twórczości poetów, włączenie uczniów w  wydarzenie czytelnicze związane z wyborem Aleksandra Fredry przez Sejm RP na Patrona Roku 2023, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyku zgodnego i kulturalnego współzawodnictwa.
Do konkursu przystąpiły 3-osobowe drużyny ze szkół podstawowych. Uczniowie startujący w konkursie zmagali się z poszczególnymi etapami konkursu: pisemnym, ustnym i plastycznym. Komisja konkursowa oceniła znajomość treści wierszy i zdolności manualne poszczególnych reprezentacji szkół według ustalonych kryteriów.

Nasi uczniowie Zuzanna Adamowicz, Zuzanna Żuwalska i Olaf Stajkowski nagrodzeni zostali książkami za udział w konkursie. Nasza szkoła dostała dyplom okolicznościowy.

Zachęcamy uczniów do udziału w następnych konkursach bibliotecznych.

Nauczyciele bibliotekarze.

Pokaż galerię zdjęć

Warsztaty czytelniczo - plastyczne z zakresu edukacji ekologicznej dla kl. Ib

W dn. 16 maja 2023 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się warsztaty czytelniczo- plastyczne w których uczestniczyła kl. I b. Dzieci obejrzały film o życiu pszczół i ich roli w środowisku. Miały też okazję poznać różne gatunki motyli. Nauczyły się również ich nazw. Zajęcia czytelniczo-plastyczne rozwinęły wiedzę i wyobraźnię uczniów. Dzięki warsztatom w bibliotece dzieci zostały zachęcone do poznania życia i znaczenie owadów  w środowisku przyrodniczym.

Pokaż galerię zdjęć

Warsztaty czytelniczo - plastyczne z zakresu edukacji ekologicznej dla kl. Id

W dn. 14 kwietnia 2023 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się warsztaty pt. „Owady wokół nas”, w których uczestniczyła kl. I d. Dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach czytelniczo - plastycznych. Poznały znaczenie owadów w środowisku i zdobyły o nich wiedzę.

Na zajęciach bibliotecznych uczniowie obejrzeli film, prezentację oraz zdjęcia owadów. Zajęcia plastyczne, w których uczestniczyli rozwinęły ich wiedzę i wyobraźnię. Dzięki warsztatom w bibliotece dzieci zostały zachęcone do poznania życia i znaczenie owadów  w środowisku przyrodniczym.

Warsztaty czytelniczo - plastyczne z zakresu edukacji ekologicznej dla kl. Ia
26 kwietnia 2023 r. do  Biblioteki Pedagogicznej zawitała kl. I a. Wzięła ona udział w warsztatach czytelniczo- plastyczne z zakresu edukacji ekologicznej.  Tematem zajęć dla dzieci  były  „Owady wokół nas”. Zajęcia biblioteczne, na które składały się film, prezentacja zdjęć, zajęcia plastyczne rozwinęły wiedzę i wyobraźnię dzieci w nich uczestniczących. Była to świetna okazja, by poznać  życie owadów.  Dzięki zajęciom edukacyjno- plastycznym  dzieci rozwijały swe zdolności manualne i zdobyły  wiadomości  o znaczeniu owadów w środowisku przyrodniczym.  

Pokaż galerię zdjęć

Uroczyste pasowanie na czytelnika

W naszej bibliotece szkolnej nauczyciele bibliotekarze zorganizowali uroczyste pasowanie na czytelnika. Uczestniczące  w nim klasy I a, I b, I c, I d miały okazję do wspaniałej zabawy i nauki. Zapoznały się z „Prośbą książek” oraz regulaminem biblioteki. Zdały również wyróżniająco „egzamin na czytelnika biblioteki szkolnej”. Dzieci złożyły „Przyrzeczenie pierwszoklasisty” oraz zostały pasowane na czytelnika biblioteki szkolnej.

Za zakończenie uroczystości każdy uczeń otrzymał zestaw książek „Pierwsze abecadło” oraz rysunek bajkowych postaci do pokolorowania.  Na ręce wychowawcy przekazano „Dyplom pasowania na czytelnika” oraz „Przyrzeczenie pierwszoklasisty”, na którym podpisały się wszystkie dzieci.  Tak dyplom, jak i tekst złożonej książkom obietnicy został wywieszony w klasach, aby przypominał o dniu pasowania na czytelnika i złożonym zobowiązaniu.

Dziękujemy za spotkanie.

Nauczyciele bibliotekarze.

VII Międzyszkony Konkurs Pięknego Czytania "Książka, mój przyjaciel"

Dnia 28 marca w PSP nr 5 w Radomsku odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas drugich pt. "Książka, mój przyjaciel". Naszą szkołę reprezentowali: Olaf Stajkowski z klasy II a i Adam Trzaskacz z klasy II b.

Celem konkursu była promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowań literaturą dziecięcą oraz kształcenie umiejętności pięknego czytania na głos.
Uczestnicy konkursu czytali wybrane fragmenty prozy dziecięcej.
Nasi uczniowie pięknie się zaprezentowali i otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe:
- Olaf Stajkowski za zajęcie drugiego miejsca,
- Adam Trzaskacz za udział.

Serdecznie gratulujemy!

Pokaż galerię zdjęć

 

Szkolny konkurs Pięknego Czytania

W czwartek 09.03.23 r. w naszej bibliotece rozegrany został Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla kl. II, który miał na celu budzenie zainteresowania literaturą dziecięcą, kształtowanie umiejętności pięknego czytania na głos oraz promocję czytelnictwa.

Wzięli z nim udział uczniowie, którzy przepięknie zaprezentowali wybrane fragmenty utworów z prozy dziecięcej.

Zwycięzcami w Konkursie Pięknego Czytania dla klas II zostali:
I miejsce - Adam Trzaskacz  kl. II b
II miejsce - Olaf Stajkowski  kl. II a
III miejsce - Antoni Kuśmierczyk kl. II c, Marcel Makowski  kl. II a

Zwycięzcom gratulujemy!
Adam Trzaskacz oraz Olaf Stajkowski  będą reprezentować naszą szkołę w VII Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania  klas II pt.” Książka mój przyjaciel” w PSP nr 5.

Gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

Nauczyciele bibliotekarze

Pokaż galerię zdjęć

Gra szkolna poświęcona patronowi szkoły Romualdowi Trauguttowi i powstaniu styczniowemu

W  styczniu 2023 r.  w związku z 160 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego biblioteka szkolna zorganizowała grę szkolną poświęconą  patronowi szkoły Romualdowi Trauguttowi.

Popularyzując postać wielkiego Polaka - patrioty i wydarzenia historycznego, jakim było powstanie styczniowe wpisaliśmy się w obchody Dnia Patrona w naszej szkole.

W grze szkolnej wzięły udział klasy III-VIII.  Z każdej klasy 3-osobowe drużyny rozwiązywały zadania związane tematycznie z powstaniem styczniowym i jego przywódcą.

Na podsumowanie zabawy najlepsze drużyny otrzymały na szkolnej akademii okolicznościowe dyplomy.

Najlepiej zaprezentowały się drużyny z następujących klas:

KL. III a    Kalina Jaguścik, Julia Kopiecka, Marysia Orzińska

KL. III b    Artem Dankevych, Witek Gonera, Tymek Sowiński

KL. III c    Ola Gwoździk, Oliwia Kowalczyk, Janek Więckowski

KL. III d    Zosia Cichuta, Ala Piotrowska, Zuzia Waczyńska

Kl. IV b     Mikołaj Garbaciak, Kacper Wewióra, Blanka Nowińska

Kl. V c      Iga Stępień, Olga Jachimczak, Szymon Starczewski 

KL. VI a    Hania Nycz, Julia Gacek, Michał Natkańczyk

Kl. VII b    Kinga Klekowska, Lena Grabarczyk, Justyna Łągiewska

Kl. VIII c    Dawid Bartosik, Julia Hofman, Zuzia Dziuba

KL. VIII d   Oskar Gnoiński, Wiktoria Łęgowik, Weronika Piotrowska

Zwycięzcom gratulujemy!

Szkolny Konkurs Biblioteczny pt. "Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?" 

W ramach 23 edycji projektu „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń +” nasza biblioteka zorganizowała  Szkolny Konkurs Biblioteczny pt. „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”.                                                                                               
 Konkurs miał charakter plastyczno- literacki i był przeznaczony dla kl. III-VIII.                                              

Celem konkursu było rozwijanie współpracy, empatii,  uwrażliwianie na piękno otaczającego świata i ludzi, zgodnego współdziałania dzieci w środowisku szkolnym, a także kształtowanie kreatywności, postaw literackich, doskonalenie umiejętności czytania i pisania oraz promowanie młodych talentów.                                                        

Konkurs podzielony był na dwie kategorie: plastyczną i literacką.                                                                              

W Konkursie plastycznym brali udział uczniowie kl. III-VI, którzy tworzyli prace plastyczne zatytułowane „Nasza szkoła ma dobry klimat”.

Konkurs literacki był przeznaczony dla uczniów kl. VII – VIII.  Warunkiem uczestnictwa  było napisanie rozprawki pt. „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”.

·  Wyniki konkursu plastycznego dla kl. III:

I miejsce:

Zosia Cichuta  i Natalia Krzysik III d

II miejsce:

Filip Walaszczyk i Filip Śliwakowski III c

III miejsce:

Marysia Kuśmierz  i Ala Piotrowska III d

Sara Herod, Oliwia Kowalczyk, Lena Koziara i Emila Rydzyk  III c

·  Wyniki konkursu plastycznego dla kl. IV-VI:   

I miejsce:

Alan Dominiak   Vc  

Jan Matyjaszczyk   IV a

II miejsce:                                                                           

Oliwia Bugajczyk   IV a   

Patrycja Więckowska  V a

III miejsce:                                                                            

Paweł Gala IV a  

Lena Zbroja V c                                                                                                                                

·  Wyniki konkursu literackiego dla kl. VII-VIII:

I miejsce: Jakub Wędzonka kl. VIII b

Wyróżnienia: Maja Anysz kl. VIII b, Lena Grzybowska kl. VIII d, Julia Lesińska kl. VIII a

Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy oraz książki. 

Zapraszamy na wystawę prac konkursowych do biblioteki szkolnej.                                              
Nauczyciele bibliotekarze

Szkolny Konkurs Biblioteczny na najpiękniejszy portret Romualda Traugutta

W styczniu 2023 r. biblioteka szkolna zorganizowała Szkolny Konkurs na najpiękniejszy portret patrona szkoły Romualda Traugutta.

Oto wyniki konkursu:
W kategorii kl. I-III:
I miejsce- Szymon Kaźmierski III a
II miejsce- Tymoteusz Sowiński III b
III miejsce- Izabela Stolarek III b

W kategorii kl. IV-VIII:
I miejsce- Julia Gacek VI a
II miejsce- Nicola Sukiennik V c/ Iga Ciupińska V c
III miejsce- Szymon Szaliński VIII b

Zwycięzcom gratulujemy!
Nauczyciele bibliotekarze

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla kl. IV-VI

W dn. 18.11.22. r w naszej bibliotece odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Wzięli w nim udział uczniowie kl. IV – VI.

Wyniki Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania:
I miejsce - Justin Nems kl. IV a
II miejsce - Milena Mrozińska V c
III miejsce - Mateusz Borynyak V b
Justin i Milena będą reprezentować naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania dla klas IV- VI.

Zwycięzcom gratulujemy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie i udział w konkursie.
Nauczyciele bibliotekarze

VI Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania
Dnia 29 listopada 2022 r. w PSP nr 4 odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania, zorganizowany wspólnie przez nauczycieli bibliotekarzy PSP nr 4 i PSP nr 7.
Zaproszonych gości i uczestników powitali dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół PSP nr 4 – pani Izabela Iwanowicz i PSP nr 7 pan Radosław Bartnik.
W Konkursie wzięło udział 17 uczniów radomszczańskich szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Milena Mrozińska z kl. 5c i Justin Nems z kl. 4a.
Milena przeczytała fragment powieści Ewy Nowak pt. „Środek kapusty” zaś Justin Nems fragment powieści Sempe i Gościnnego pt. „Wakacje Mikołajka”.

Jury konkursu w składzie: pani Renata Barwaśna–Kowalczyk – kierownik Oddziału dla dzieci MBP w Radomsku, pani Joanna Woźniak – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Radomsku oraz pani Agnieszka Kostrzewa- logopeda PSP nr 4 , oceniło zmagania uczniów i wyłoniło zwycięzców.

Oto oni:
Mistrz pięknego czytania: Tymoteusz Trzeciak z PSP nr 5
I miejsce- Lena Bajon z PSP nr 1 oraz Magdalena Tkacz z PSP nr 4
II miejsce- Barbara Kaszuwara z PSP nr 10
III miejsce – Justin Nems z PSP nr 7

Wyróżnienia:
Aleksandra Kowalczyk z PSP nr 6
Monika Gnoińska z PSP nr 9
Julia Stępień z PSP nr 2
Bartłomiej Bałut z PSP nr 3

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursach!

Nauczyciele bibliotekarze

Pokaż galerię zdjęć

"Przetwory literackie"

Pokaż galerię zdjęć

"Pokaż, jak czytasz swojemu misiowi"

Z okazji Dnia Pluszowego Misia biblioteka szkolna zorganizowała dla uczniów klas I - VI konkurs fotograficzny „Pokaż, jak czytasz swojemu misiowi”.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem- do biblioteki wpłynęły zdjęcia 32 uczniów, dlatego prace podzielono na dwie kategorie: klasy I- III oraz IV- VI.

Komisja konkursowa w składzie:
Pan Dyrektor- Radosław Bartnik
Panie bibliotekarki- Małgorzata Fimowicz- Bednarska, Małgorzata Szyda
nagrodziła najbardziej oryginalne zdjęcia:

 

I MIEJSCE

Kategoria I- II Artem Dankevych kl. III b

Kategoria IV- VI Emil Scheer kl. VI a

II MIEJSCE

Kategoria I- III Natalia Woźniczko kl. I c

Kategoria IV- VI Kacper Figa kl. V b

III MIEJSCE

Kategoria I- III Aleksander Sowiński kl. I c, Żurek Ksawery kl. II b

Kategoria IV- VI Aleksandra Balter kl. IV a

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni odpowiednimi wpisami z zachowania i książkami.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że był on świetną, rodzinną zabawą.

Nauczyciele bibliotekarze

Pokaż galerię zdjęć

Wyniki  konkursu plastycznego biblioteki szkolnej „Książkowe potwory”

Biblioteka szkolna była organizatorem szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów klas I- V „Potwory książkowe”.
Konkurs przeprowadzony został w kategoriach:

I kategoria (uczniowie klas 1 – 3 )

II kategoria (uczniowie klas 4 – 5)

Polegał na wykonaniu autorskiej pracy w dowolnej technice, materiale oraz formie. Zadaniem uczestnika było wykonanie przestrzennej postaci potwora z dowolnej książki. Każdy uczestnik mógł zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

Wyniki konkursu

Kategoria I-III

I miejsce- Szymon Kaźmierski klasa II a

II miejsce- Antonina Pawlikowska klasa III a

III miejsce- Maria Orzińska klasa II a

Kategoria IV- V

I miejsce- Maja Zielińska klasa IV b

II miejsce- Kinga Ślęzak klasa IV a

III miejsce- Nicola Sukiennik klasa IV c

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w naszych przyszłych konkursach.

Pokaż galerię zdjęć

Podsumowanie szkolnego Konkursu Literacko- Plastycznego „Dziecięcy świat w utworach Marii Konopnickiej- ilustracja do dowolnego wiersza”

Organizatorem szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów klas I- VI była biblioteka szkolna.
Konkurs przeprowadzony został w kategoriach:
I kategoria (uczniowie klas 1 – 3 )
II kategoria (uczniowie klas 4 – 6)

Prace konkursowe, będące ilustracją do dowolnego wiersza Marii Konopnickiej, mogły być zrealizowane dowolną techniką plastyczną na papierze typu brystol w formacie A3.

Wyniki konkursu

Kategoria I-III

I miejsce- Olaf Stajkowski klasa I a

II miejsce- Marcel Makowski klasa I a

Kategoria IV- VI

Wyróżnienie:

Iga Ciupińska klasa IV c

Nicola Sukiennik klasa IV c

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.
Nagrodzone prace wezmą udział w Międzyszkolnym Konkursie Literacko- Plastycznym „Dziecięcy świat w utworach Marii Konopnickiej- ilustracja do dowolnego wiersza ”, a ich autorzy otrzymają książki i dyplomy.

Gratulujemy!

Pokaż galerię zdjęć

Szkolny Konkurs Fotograficzny Biblioteki Szkolnej „Smaczne czytanie"

Biblioteka szkolna zorganizowała w okresie bożonarodzeniowym konkurs fotograficzny „Smaczne czytanie”. Nawiązywał on do książki, potrawy, świątecznego klimatu.
Polegał na wykonaniu swojego zdjęcia w świątecznym wystroju wnętrza, z ulubioną potrawą i w towarzystwie ulubionej książki.
Najlepsze zdjęcia zostały nagrodzone książkami i dodatkowymi punktami z zachowania.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Kinga Ślęzak kl. IV a

II miejsce: Marcel Gnoiński IV c

Oskar Gnoiński VII d

III miejsce Krzysztof Giernat VII d

Zuzanna Dziuba VII c

Wyróżnienia:

Szymon Starczewski IV a

Oliwier Waloch I a

Patryk Migodziński V a

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

Pokaż galerię zdjęć

 

Fotograficzny Konkurs Biblioteczny „GWIEZDNE INSPIRACJE”

Biblioteka szkolna była organizatorem konkursu fotograficznego „Gwiezdne inspiracje”. Celem współzawodnictwa była promocja książek, rozwijanie zainteresowań, aktywności i kreatywności uczniów. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie ucharakteryzować się za ulubione gwiazdy literatury lub kina i zrobić sobie zdjęcie. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy odpowiedni wpis w punktacji z zachowania.

Oto wyniki konkursu:

Kategoria I- III

I miejsce: Hubert Wojarski I b

Mateusz Borynyak IV b

II miejsce: Iga Stępień IV c

III miejsce: Kinga Ślęzak IV a

Wyróżnienie: Justin Nems III a

Marcel Gnoiński IV c

Oliwia Bugajczyk III a

Antoni Koziński IV b

Kategoria V- VIII

I miejsce: Mikołaj Halszka VII c

II miejsce: Oskar Gnoiński VII d

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu!

Laureatów miejsc I- III zapraszamy do biblioteki szkolnej po wybór nagród książkowych.

Pokaż galerię zdjęć

 

Biblioteka szkolna zaprasza

Z przyjemnością informujemy, że książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa zostały włączone do księgozbioru i można je wypożyczać.
Wypożyczenia odbywają się po wcześniejszym umówieniu klasy na konkretny dzień i godzinę.

Prosimy przewodniczących klas lub wychowawców o kontakt z nauczycielami bibliotekarzami.

ZAPRASZAMY!

Pokaż galerię zdjęć

Las i jego mieszkańcy

 

26 października 2021 r. do  Biblioteki Pedagogicznej zawitała kl. III b. tematem zajęć dla dzieci był „Las i jego mieszkańcy”. Zajęcia biblioteczne, na które składały się film, prezentacja zdjęć, zajęcia plastyczne rozwinęły wiedzę i wyobraźnię dzieci w nich uczestniczących. Była to świetna okazja, by poznać  sposób życia i zwyczaje zwierząt zamieszkujących las.  Dzięki zajęciom edukacyjno- plastycznym  dzieci rozwijały swe zdolności manualne i zdobyły  wiadomości  o lesie jako zbiorowisku o wysokiej wartości przyrodniczej.  

Pokaż galerię zdjęć

 

Zajęcia pt. "Zwierzęta domowe"

 

W dn. 27 października 2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się zajęcia pt. „Zwierzęta domowe”, w których uczestniczyła kl. II d. Dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach czytelniczych i plastycznych. Poznały zwyczaje zwierząt i nauczyły się jak należy z nimi postępować.

Na zajęciach bibliotecznych uczniowie obejrzeli film, prezentację oraz zdjęcia zwierząt domowych. Zajęcia plastyczne, w których uczestniczyły rozwinęły ich wiedzę i wyobraźnię. Dzięki lekcji w bibliotece dzieci zostały zachęcone do poznania zwyczajów zwierząt domowych, opieki nad nimi i czytania książek na ich temat.

Pokaż galerię zdjęć

Spotkanie z Pisarką

W dniu 3 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Ewą Kaczmarczyk, autorką książek dla dzieci i młodzieży. Uczniowie klas trzecich zadawali pytania odnośnie napisanych utworów i warsztatu pracy pisarki. Po wyczerpujących odpowiedziach mieli możliwość zdobycia autografu. Dzieci wiele dowiedziały się o pracy pisarki. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Pokaż galerię zdjęć

V Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania

W dn. 28.10.21 r w PSP nr 7 odbył się V Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania przygotowany przez nauczycieli bibliotekarzy PSP nr 4 i PSP nr 7.
W konkursie brały udział szkoły podstawowe z Radomska.

Uczniów oceniało Jury w składzie: Joanna Woźniak – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Radomsku, Renata Barwaśna- Kowalczyk – kierownik oddziału dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku oraz Mariola Jędrych – pedagog PSP nr 7 w Radomsku.

W toku rywalizacji uczniowie zajęli następujące miejsca:

Mistrz pięknego czytania: Milena Wrońska z PSP nr 1

I miejsce: Julia Adamowicz z PSP nr 6 oraz Franciszek Gzik z PSP nr 8

II miejsce: Magdalena Tkacz z PSP nr 4 oraz Mikołaj Łukasik z PSP nr 3

III miejsce: Mateusz Borynyak z PSP nr 7, Weronika Ziółkowska z PSP nr 8 oraz Kinga Klekowska z PSP nr 7

Wyróżnienia: Filip Dziadkiewicz z PSP nr 2, Tymoteusz Trzeciak z PSP nr 5, Paweł Wojciechowski z PSP nr 9 oraz Barbara Kaszuwara z PSP nr 10.

Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami.

Pozostali uczestnicy otrzymali książki

Gratulujemy!

Pokaż galerię zdjęć

Spotkanie z pisarką Ewą Kaczmarczyk

W dniu 22 października 2021 r. uczniowie klas pierwszych i drugich mieli możliwość spotkania się z pisarką Ewą Kaczmarczyk, autorką książek dla dzieci i młodzieży. Pisarka czytała fragmenty swoich utworów i odpowiadała na pytania zebranych. Spotkania upłynęły w miłej atmosferze, maluszki z ciekawością wysłuchały fragmentów książek pani Ewy.

Na początku listopada  odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem uczestnikami będą uczniowie klas trzecich.

Spotkanie z pisarką Elżbietą Stępień

W dniu 01.10.2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z pisarką Elżbietą Stępień, autorką książek dla dzieci i dorosłych.

Pisarka z Radomska zaprezentowała swoje książki: Wszystko się może zdarzyć, Opowieści Małej Gwiazdeczki oraz Wielcy Polacy, którzy uratowali świat.

Miłośnicy prozy Elżbiety Stępień usłyszeli odpowiedzi na pytania m. in. o to, jak powstały jej utwory, dlaczego bohaterki jej dwóch utworów mają na imię Małgosia, a każdy chętny mógł liczyć na dedykację w książce.

Spotkanie zorganizowali nauczyciele bibliotekarze w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

 

Uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej PSP7

Ważnym momentem w życiu pierwszoklasisty jest pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej. Odbyło się ono podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych 21 października 2021 r.

Uczniowie klas pierwszych złożyli przyrzeczenie:

My, uczniowie pierwszej klasy,
Uroczyście przyrzekamy,
Że będziemy kochać książki
Krzywdy zrobić im nie damy.

I wskazówek i rad książek
Będziemy słuchać z uwagą.
Obowiązki czytelnika
Traktować z wielka powagą.
Przyrzekamy!

Po złożeniu przyrzeczenia nastąpił uroczysty akt pasowania.

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy uczeń otrzymał  książkę, w której znajduje się specjalny rozdział dla rodziców, zachęcający ich  do wspólnego czytania  z dziećmi, a  klasa kontrakt z tekstem złożonej książkom obietnicy. Będzie on wywieszony w sali lekcyjnej, aby przypominać to szczególne wydarzenie i złożone zobowiązanie.                                                   W dniu następnym ważnym momentem dla pierwszoklasistów był samodzielny wybór i wypożyczenie pierwszej książki.  Chwila ta zapewne na długo pozostanie w ich pamięci. Od tej pory biblioteka będzie kojarzyła się z miejscem radosnym i ciekawym, w którym znajdą mnóstwo interesujących książek. Miejscem chętnie odwiedzanym i gdzie są mile widziani.

Naszym najmłodszym czytelnikom życzymy poznania zaczarowanego świata książek. Mamy nadzieję, że dzięki nim przeżyją wiele ciekawych przygód, które rozwiną  ich wyobraźnię, ciekawość i wszelakie umiejętności.              

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

W bibliotece szkolnej w dniu 19 października 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Wzięło w nim udział 11 uczniów klas IV- VI. Uczestnicy prezentowali wybrane przez siebie, ulubione fragmenty prozy dla dzieci i młodzieży.

Celem konkursu było wspieranie rozwoju czytelnictwa i kultury czytelniczej, a także kształtowanie umiejętności pięknego czytania i uczenie pozytywnego współzawodnictwa. 

Zebranych serdecznie powitała Pani Dyrektor Elżbieta Jasiulewicz i  życzyła wszystkim konkursowiczom odniesienia sukcesu.
Przy ocenianiu czytania jury w szkładzie:  Małgorzata Fimowicz- Bednarska, Małgorzata Szyda, Joanna Kubala brało pod uwagę:

- dobór repertuaru,

- technikę (staranna wymowa, artykulacja głosek, właściwe akcentowanie),

- interpretację tekstu.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Kinga Klekowska kl.     VI b

II miejsce - Matviy Borynyak kl.    IV b

III miejsce - Hanna Nycz kl.             V a

Gratulujemy zwycięzcom!

Z przjemnością informujemy również, że uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce, będą reprezentowali naszą szkołę w V Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania "Zaczarowany świat książek" w dniu 28.10.2021 r. Nasza Szkoła jest współorganizatorem tego cyklicznego wydarzenia.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  na lata 2021-2025

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła napisała wniosek

o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

i jest jedną z dwóch szkół z Radomska, których wniosek rozpatrzono pozytywnie.

Program  został uchwalony przez Radę Ministrów na lata 2021-2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Nasz szkoła w ramach wsparcia finansowego otrzyma 15 000,00 zł na zakup książek i elementów do wyposażenia biblioteki.

XVI Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy pt. "Poeci dziecięcej radości”

W dn. 28.04.2021 r. w PSP nr 4 rozstrzygnięty został XVI Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy pt. "Poeci dziecięcej radości”.
Jury w składzie: p. Marta Drzazga (instruktor MBP w Radomsku), p. Agnieszka Szwedzik (polonista w PSP nr 4 w Radomsku) i p. Anetta Łacisz (nauczyciel techniki w PSP nr 4 w Radomsku) oceniło tegoroczne prace konkursowe.

W Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym reprezentanci naszej szkoły Iga Stępień z kl. III c,  Antoni Koziński, Tymon Łapeta z kl. III b  zajęli  3 miejsce.
Uczniom przyznano nagrody książkowe a drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom.

Gratulujemy!

Szkolny Konkurs Biblioteczny z wierszy Izabeli Klebańskiej i Doroty Strzemińskiej – Więckowiak dla kl. III

W dn. 15.03.21 r. - 08.04.21 r. rozegrał się Szkolny Konkurs Biblioteczny z wierszy Izabeli Klebańskiej i Doroty Strzemińskiej – Więckowiak dla kl. III zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy.
Były to eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego w PSP nr 4.

Szkolny Konkurs Biblioteczny  był rozegrany w dwóch kategoriach:    

• konkurs plastyczny pt. „Skojarzenia geograficzne” polegający na stworzeniu plakatu na podstawie wybranego wiersza D.Strzemińskiej-Wieckowiak;

• konkurs na  „Muzyczne opowiadanie” tematycznie związane z treścią wierszy I.Klebańskiej.

W przypadku pracy plastycznej ocenie podlegały : zgodność z treścią wiersza, pomysł, oryginalność wykonania, różnorodność wykorzystania materiałów plastycznych, estetyka wykonania.
Przy ocenie opowiadania brano pod uwagę: wykorzystanie tytułów wierszy, treść opowiadania, ilość obowiązujących wyrazów, styl wypowiedzi, estetyka pracy.

Wyniki Szkolnego Konkursu Bibliotecznego dla kl. III z wierszy I. Klebańskiej i D. Strzemińskiej- Więckowiak.

W kategorii praca literacka:

I miejsce- Iga Stępień kl. III c

II miejsce- Maja Zielińska kl. III b

W kategorii praca plastyczna:

I miejsce - Antek Koziński i Tymek Łapeta kl. III b

II miejsce - Kacper Kosmala i Patryk Oleszczak kl. III b

III miejsce- Natalia Kamieniak kl. III a

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.
Do drugiego etapu zakwalifikowali się zwycięzcy obu kategorii - Iga Stępień, Antek Koziński i Tymek Łapeta.

Gratulujemy!

Szkolny Konkurs Biblioteczny - „Logo z patronem”

W marcu 2021 r. uczniowie z klas IV- VIII wzięli udział w konkursie „Logo z patronem” zorganizowanym przez  nauczycieli bibliotekarzy. 
Celem konkursu było zachęcenie uczniów do zapoznania się z sylwetką patrona Romualda Traugutta, podkreślenie znaczenia tej postaci dla naszej szkoły a także z unikalną formą graficzną jaką jest logo.
Logo to unikalny i charakterystyczny stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji organizacji.  Jego głównym celem jest pokazanie swojej indywidualności w budowaniu identyfikacji wizualnej.
Szkolny konkurs biblioteczny na logo z patronem trwał do 12 marca 2021 r.  W tym czasie uczniowie kl. IV – VIII przedstawili swoje projekty, które oceniane były pod kątem indywidualności pracy, estetyki, zastosowanego rodzaju symbolu oraz czytelnej i spójnej identyfikacji z naszą szkołą.

Wyniki konkursu:

I   MIEJSCE

- Nikodem Zatorski klasa VI c

WYRÓŻNIENIA

- Oskar Gnoiński klasa VI d

- Emil Scheer klasa IV a

- Fabian Skóra klasa VIII a

Laureaci konkursu zostali uhonorowani nagrodami książkowymi i dyplomami.

Gratulujemy!

Szkolny Konkurs Biblioteczny pt. „By czytać się chciało- zrób zakładkę wspaniałą”.

Nauczyciele bibliotekarze ogłaszają rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Bibliotecznego pt. „By czytać się chciało- zrób zakładkę wspaniałą”. 
Oto wyniki.
W klasach I – III: 
I miejsce zajmują: Hanna Warda kl. I a oraz Iga Ciupińska kl. III c;
II miejsce: Oliwier Zaremba kl. I d oraz Jakub Błachowicz kl. III b;
III miejsce: Mikołaj Garbaciak kl. II b, Szymon Kaźmierski kl. I a;
Wyróżnienia: Kinga Ślęzak kl. III a, Iga Stępień kl. III c, Jakub Zatorski kl. II a, Aleksandra Anysz kl. I a, Maria Orzińska kl. I a, Miłosz Matras kl. I a.
W klasach IV – VIII:
I miejsce zajmują: Julia Hofman kl. VI c;
II miejsce: Emil Scheer kl. IV a;
III miejsce: Julia Kaźmierska kl. VI a
Wyróżnienie: Nikodem Zatorski kl. VI c
Gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursach bibliotecznych.
Nauczyciele bibliotekarze

 

Spotkanie autorskie z p. Elżbietą Stępień

18.11.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z p. Elżbietą Stępień autorką książek dla dzieci „Wszystko się może zdarzyć” oraz „ Wielcy Polacy, którzy ratowali świat”. Autorka w zajmujący sposób przedstawiła niezwykłe historie Polaków. Wśród nich Kazimierza Funka odkrywcy witamin oraz Ireny Sendlerowej ratującej żydowskie dzieci w czasie II wojny światowej.

Uczniowie kl. III-V mieli możliwość zobaczenia prezentacji multimedialnej oraz ciekawych materiałów dydaktycznych - przedmiotów, które kojarzyły się z postaciami wielkich Polaków.

Uczniowie  rozwiązywali również krzyżówkę. Nagrodą za prawidłowe odpowiedzi była książka podarowana przez autorkę p. Elżbietę Stępień naszej bibliotece.


 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Już od 20  lat na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

W tym roku szkolnym uroczystość przebiegała pod hasłem promocji czytelnictwa –„Myślę, więc … czytam!”.

Nauczyciele bibliotekarze zaproponowali uczniom różnorodne akcje, konkursy oraz wystawy.

Dzieci przychodziły do biblioteki szkolnej, by czytać swoje ulubione książki, oglądać wystawę autografów pisarzy i ilustratorów oraz ekspozycję zdjęć konkursowych.

Uczniowie przeprowadzili akcję promocyjną malując rysunki i wypisując hasła reklamujące bibliotekę szkolną. Gotowe plakaty rozwieszono w całej szkole.

Do biblioteki napłynęły obrazy uczniów, m.in. Zuzanny Karasek z kl. VI c, Marcela Patalana z kl. V a, Natalii Wewióry z kl. VII b, zaś Piotr Drzewowski z kl. V a wykonał prezentację multimedialną zatytułowaną „ Historia bibliotek”.

Ponadto wszystkie klasy przygotowały na urodziny biblioteki laurki, prezenty i wierszyki.

W Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych organizowane zostały konkursy:

Konkurs Pięknego Czytania dla kl. IV – VI oraz Konkurs Fotograficzny dla kl. IV - VIII. Uczniowie kl. VI c Roksana Baryś, Anna Janas, Alicja Karasek, Zuzanna Karasek, Aleksandra Szwedzik i Adrian Ściegienny wzięli udział w konkursie Empiku pt. „Tysiąc powodów, aby czytać”.

Biblioteka szkolna promowała akcję „Podaruj książkę bibliotece szkolnej” oraz zorganizowała kiermasz taniej książki. Dzięki tym akcjom księgozbiór biblioteki stale się powiększa.

Zapraszamy do biblioteki.


 

Urodziny Biblioteki

Szkolna biblioteka 23 października 2019 r. obchodziła swoje urodziny. Uroczystość została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Tego dnia biblioteka przybrała odświętny wygląd.  Delegacje klas, a nawet całe klasy, przyszły do niej w odwiedziny. Były życzenia, wspaniałe prezenty, urodzinowe świeczki na torcie, tradycyjne 100 lat i piękne laurki. 

Książki z biblioteki (uczennice z aktywu bibliotecznego przebrane za słownik, encyklopedię, atlas) odwiedziły klasy ze słodkim poczęstunkiem.

Biblioteka szkolna dziękuje Wychowawcom, Rodzicom i Uczniom za ogromne zaangażowanie i rewelacyjne prezenty.


 

Szkolny  Konkurs Pięknego Czytania dla kl. IV – VI

W dn.22.10.2019 r. w naszej bibliotece rozegrany został Szkolny  Konkurs Pięknego Czytania dla kl. IV – VI. Nasz konkurs biblioteczny cieszył się dużym powodzeniem. W rywalizacji o tytuł mistrza czytania zmierzyło się 27 uczniów. Każdy z nich przygotował 2 minutowy fragment książki.

Konkursowiczów oceniały p. dyr. Elżbieta Jasiulewicz, p. Mariola Jędrych i p. Małgorzata Szyda.  Jury zwracało uwagę na dobór repertuaru, technikę czytania oraz interpretację tekstu.

Wyniki Szkolnego  Konkursu Pięknego Czytania:

 I miejsce - Piotr Zagaj kl. VI c

II miejsce - Roksana Mazut kl. V a

III miejsce - Natalia Ciemniewska kl. V c

Gratulujemy!


 

Akcja reklamowa promująca bibliotekę i czytelnictwo

Od 26 września do 9 października 2019 r. w naszej bibliotece trwała akcja reklamowa promująca bibliotekę i czytelnictwo.

Aktyw biblioteczny kolorował rysunki związane tematycznie ze Świętem Bibliotek Szkolnych. Była to świetna okazja do wzajemnego poznawania się, wspólnej zabawy oraz współpracy między dziećmi przy tworzeniu prac plastycznych. Dzieci wypisywały hasła reklamujące bibliotekę i promujące czytelnictwo.

Gotowe plakaty rozwieszaliśmy w całej szkole.

Aktyw biblioteczny spisał się na piątkę. Gratulujemy wspaniałych prac!


 

Festiwal Pięknego Czytania

Z okazji Dnia Głośnego Czytania, ustanowionego przez Polską Izbę Książki w naszej bibliotece szkolnej odbyły się eliminacje  do VIII Festiwalu Pięknego Czytania.

W eliminacjach wzięli udział uczniowie kl. V-VII.<

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola