PSP 7 RADOMSKO

Aktywna tablica

Scenariusze  Galeria  Lekcje otwarte 

Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli została zawiązana 4 stycznia 2018r. Członkami sieci są radomszczańskie szkoły podstawowe realizujące Rządowy Program "Aktywna Tablica".

Międzyszkolną Sieć tworzą:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomsku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Radomsku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomsku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomsku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomsku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich

Terminarz spotkań koordynatorów szkół współpracujących w ramach sieci:

04.01.2018r. godz. 14.30 PSP nr 6

13.02.2018r. godz. 14.30 PSP nr 6

15.05.2018. godz. 14.30 PSP nr 1

22.05.2018r. godz. 11.00 PSP nr 9

Nauczycielski Zespół Samokształceniowy przy PSP nr 7 w Radomsku

Tablica interaktywna

Trajdos Katarzyna  - sala nr 9

Chowaniec Aleksandra  - sala nr 11

Muszyńska Joanna, Kondzielewska Dorota  - sala nr 12

Groszek Aleksandra  - sala nr 14

Brylik Joanna, Wiśniewska Mariola  - sala 15

Koch Renata  - sala nr 16

Janik Jolanta -  sala nr 29

 Monitor interaktywny

Stępnicka Elżbieta -  sala nr 30

  

  

Monitor interaktywny.

Funkcje wykorzystywane na lekcjach:

Pracownia komputerowa (sala 30) wyposażona jest w monitor interaktywny, który wykorzystywany jest na każdej lekcji informatyki oraz innych lekcjach w ramach TIK. Uczniowie szczególnie chętnie korzystają z programu Note - fabryczne zainstalowanym w monitorze a pełniący funkcję tablicy suchościeralnej.

Również używa się do wyświetlania filmów, prezentacji z podłączonej pamięci zewnętrznej pendrive do urządzenia.

Urządzenie posiada wbudowany system Android, dzięki któremu możemy obsługiwać wybrane funkcje bez konieczności podłączania komputera. Należą do nich: tryb białej tablicy suchościeralnej (NOTE), przeglądarka plików (FINDER) MS Office, PDF i zdjęć, odtwarzacz filmów oraz przeglądarka stron WWW.

Monitor podłączony jest do komputera nauczyciela. Nauczyciel  i uczniowie obsługują programy  zainstalowane w komputerze za pomocą monitora interaktywnego. 

Wbudowana w monitorze aplikacja Note-ON-it umożliwia z poziomu sprzętowego nanoszenie notatek na dowolnie wyświetlany obraz. Aplikacja ta jest często wykorzystywana przez nauczyciela w omawianiu lekcji.


Spotkanie koordynatorów działań w zakresie zastosowania TIK w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczania w Radomsku

15.05.2018 r. godz. 14.30 w PSP nr 1 - spotkanie koordynatorów działań w zakresie zastosowania TIK w ramach rządowego programu Aktywna Tablica.

Uczestnicy:

– Jolanta Miazek PSP nr 6

– Michał Wolski PSP nr 5

– Joanna Grabna PSP nr 3

– Alicja Wyrfel - Grzegorczyk PSP Kobiele Wielkie

– Katarzyna Gładkowska PSP Kobiele Wielkie

– Ewa Nowicka PSP nr 1

– Elżbieta Stępnicka PSP nr 7

- Kępa Maria PSP nr 4

- Joanna Marczak – Burzyńska PSP nr 4

- Wdowiak Marta PSP nr 9


Przebieg spotkania:


Omówienie postępów w realizacji programu rządowego „Aktywna tablica”.
Omówienie sprawozdania podsumowującego realizację projektu „Aktywna tablica”
Wymiana doświadczeń i dzielenie się spostrzeżeniami na temat realizacji projektu.
Omówienie wpływu zastosowania TIK w szkołach na pracę nauczycieli i uczniów.
Omówienie spostrzeżeń z u działu nauczycieli w lekcjach otwartych organizowanych w ramach współpracy radomszczańskiej sieci szkół wykorzystujących TIK w nauczaniu.


30 maja o godz. 950-1035 odbędzie się Lekcja otwarta z edukacji polonistycznej w kl. I
Temat: Praca z lekturą "Jak Wojtek został strażakiem"
Lekcję poprowadzi p. M. Wiśniewska oraz p. J. Brylik

Lekcja otwarta z zajęć komputerowych w kl. VI a.
 
Zajęcia realizowane w ramach udziału szkoły w programie Aktywna Tablica.
 
Dn. 12 kwietnia 2018 r. (czwartek)  godz.  12:50 - 13:35  w sali 30 odbędzie się lekcja otwarta.
 
Temat. Podsumowanie wiadomości z działu: "Nie tylko kalkulator" - ćwiczenia z wykorzystaniem monitora interaktywnego.
 
Lekcję prowadzi Elżbieta Stępnicka
 
Serdecznie zapraszamy!

W dn. 7.03.2018 r. odbyły się 2 szkolenia dla nauczycieli dotyczące obsługi monitora interaktywnego.  
Zagadnienia omówione w ramach szkolenia:
 
1. Ogólne informacje nt. pracy z monitorem interaktywnym.
2. Zapoznanie z programem Note.
3. Jak pracować z materiałami przygotowanymi przez nauczyciela na Pen Drive.
4. Praca z komputerem podłączonym do monitora interaktywnego.
5. Praca z przeglądarką Internet zainstalowaną fabryczne na monitorze interaktywnym.
 
Systematyczne raz w tygodniu odbywają się również szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi tablicy interaktywnej.
Szkolenia prowadzi  p. Elżbieta Stępnicka.

2.03.2018 r. w PSP nr 5 odbyły się warsztaty w zakresie TIK
Tematyka warsztatów: Wykorzystanie tablic interaktywnych i monitorów interaktywnych w procesie dydaktycznym.
Warsztaty prowadził p. Rafał Fraj.
Z naszej szkoły w szkoleniu brały udział:
p. Elżbieta Stępnicka
p. Mariola Wiśniewska
p. Joanna Brylik
p. Agnieszka Jędrzejczyk.

13.02.2018 r. godz. 14:30 odbyło się spotkanie koordynatorów działań w zakresie zastosowania TIK w ramach programu Aktywna Tablica.

Uczestnicy:
– Jolanta Miazek PSP nr 6
– Michał Wolski PSP nr 5
– Joanna Grabna PSP nr 3
– Alicja Wyrfel-Grzegorczyk PSP Kobiele Wielkie
– Katarzyna Gładkowska PSP Kobiele Wielkie
– Ewa Nowicka PSP nr 1
– Elżbieta Stępnicka PSP nr 7

Przebieg spotkania:

1. Wymiana kontaktów do współpracy.
2. Określenie harmonogramu lekcji otwartych i sposobu ich dokumentowania.
3. Ustalenie sposobu wymiany doświadczeń w warunkach współpracy w międzyszkolnej sieci szkół (dobre praktyki).
4. Wymiana informacji na temat kompetencji i szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
2018-01-05 23:27:17     Autor: mariola