PSP 7 RADOMSKO

Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji

"Tuż przed Świętami w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, Panią Agnieszką Kropisz oraz Panem Henrykiem Gawęckim. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu uczniów podczas ferii zimowych, jak zachowywać się bezpiecznie na drodze, ale także podczas wypoczynku zimowego, szczególnie w okresie zabaw sylwestrowych. 
Poruszono także zagadnienia konsekwencji prawnych w przypadku zachowań mających znamiona demoralizacji, cyberprzemocy, działania zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ze względu na to, że w spotkaniu uczestniczył także Pan dzielnicowy, uczniowie mogli zapytać o sprawy, problemy dotyczące ich najbliższego otoczenia.
W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas IV - VI a następnie klasy VII oraz II i III gimnazjum".
2017-12-27 22:56:02        dodał(a): mariola