PSP 7 RADOMSKO

Rada Rodziców

 
Rada Rodziców w PSP nr 7
w roku szkolnym 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy PSP7 na nowy rok

Przewodniczący Rady – p. Agnieszka Marczyk
z-ca p. p. Kamil Bugdal
sekretarz – p. Anna Kurowska
członek – p. Anna Kosmala

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:
Przewodniczący Rady – p. Anna Zabawińska-Janas 
zastępca - p. Edyta Bulińska 
sekretarz – p.  Irena Piotrowska

 

 Skład Rady Rodziców PSP 7

I a - p. Piotrowska Irena 
I b - p. Woszczyńska Edyta
II a - p. Soja Barbara
II b - p. Miarka Monika
III a - p. Lesińska Agnieszka

III b - p. Bulińska Edyta
III c - p. Grzybowska Beata
III d - p. Jambor - Napora Arleta
IV a - p. Pawlikowska Klaudia
IV b - p. Łyp Ewa
IV c - p. Zabawińska- Janas Ewa
IV d - p. Suska Kamila
V a - p. Zakrzewska Agnieszka
V b - p. Dominiak Artur
V c - p. Kopiec Magdalena 
VI a - p. Kurowska Anna
VI b - p. Kosińska Renata 
VI c - p. Grygiel Małgorzata
VII a - p. Stępień Ewa
VII b - p. Marczyk Agnieszka
VII c - p. Klimczak Justyna

Skład Rady Rodziców oddziałów gimnazjalnych
 
II a - p. Szczepaniak Elżbieta
II b - p. Chojnacka Agnieszka 
II c - p. Tomczyk Anna
IId - p. Rudaś Kinga
III a - p. Kisiel Małgorzata
III b - p. Tkacz Zdzisława
III c - p. Krupa Beata
III d - p. Ślęzak Małgorzata
Rada Rodziców zwraca się z prośbą do Rodziców o dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców

nr 03 8980 0009 2001 0080 6833 0005 -  w Banku Spółdzielczym lub wpłaty w sekretariacie ZSG nr 7 w Radomsku. Jeśli do Zespołu uczęszcza z jednej rodziny więcej dzieci, prosimy tylko o jedną wpłatę.

Fundusze zgromadzone na koncie Rady Rodziców przeznaczone zostaną na: zakup pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów, dofinansowanie wycieczek dla uczniów, bieżące remonty i naprawy.

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola