PSP 7 RADOMSKO

Zebrania i Konsultacje 2017/2018

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami (środy)

Zebrania
      

20 września 2017 r.
29 listopada 2017 r. 

7 marca 2018 r. 
23 maja 2018 r.  

 

   
Konsultacje godz. 17.00-18.00
 

25 października 2017 r.
3 stycznia 2018 r.       
25 kwietnia 2018 r.         
         

     

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola